Teknik Kongre: “Dönüşen Kent, Dönüşen Kültür”

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 17 Şubat 2012 tarihinde İTÜ Mimarlık Fakültesi Nezih Eldem Salonu'nda "Dönüşen Kent, Dönüşen Kültür" teması altında teknik kongre düzenleniyor.

Program

9.30 -10.00 Kayıt

10.00-10.30 Açılış Konuşmaları

Prof.Dr. Deniz İncedayı
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı

Eyüp Muhcu
Mimarlar Odası Başkanı

Ertuğrul Günay (Katılımı halinde)
Kültür ve Turizm Bakanı

10.30- 12.00 1. Oturum
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Afife Batur

Tema: Dönüşüm sürecinin hukuk, tasarım, tarihi çevre ve afetler bağlamında değerlendirilmesi.

Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu
Y. Mimar Doğan Tekeli
Yrd.Doç.Dr. Gül Köksal
Prof.Dr. Alper Ünlü

12.00-13.00 Yemek Arası

13.00 – 14.30 2. Oturum
Oturum Başkanı: Y. Mimar Hayzuran Hasol

Tema: Dönüşüm sürecinin kentsel kimlik, toplumsal bellek ve kültür politikaları bağlamında değerlendirilmesi.

Yrd.Doç.Dr Asu Aksoy
Yrd.Doç.Dr Güncel Önkal
Yavuz Demirkaya / Kültür Sanatsen Genel Başkanı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (katılımı halinde Bülent Eczacıbaşı)

14.30 -14.45 Ara

14.45 -16.00 3. Oturum
Oturum Başkanı: Y. Mimar Erdal Aktulga

Tema: Dönüşüm sürecinin kültür, sanat ve medya bakışıyla değerlendirilmesi.

Atilla Dorsay
Cüneyt Cebenoyan
Orhan Aydın
Göksel Göksu

16.00 -16.15 Ara

16.15 -18.15 Forum

Forum Yöneticisi: Y. Mimar Oktay Ekinci
İstanbul’un Dönüşümü Ve Toplumsal Dinamikler

Etiketler

Bir cevap yazın