TechnoBee Academy Eğitimleri

TechnoBee Academy, İTÜ’de inşaat, sözleşme ve proje yönetimi ile ilgili yüksek lisans programlarında eğitim almak isteyen ancak başvuru belgelerini sağlayamayan adaylar ile iş yoğunluğu sebebi ile esnek bir eğitim programına ihtiyaç duyan sektör çalışanları için tasarlanmıştır. TechnoBee Academy’de yer alan her bir program, akademik programlar baz alınarak sektör ihtiyaçları doğrultusunda iş hayatında doğrudan kullanılabilecek şekilde geliştirilmiştir.

– İnşaat sektöründe proje yapım yönetimi ve sözleşme yönetimi kapsamında uzmanlaşmak isteyen çalışanlara esnek, modüler ve dinamik bir eğitim sunmak

Esnek: Katılımcının kendi eğitim takvimini kendisinin oluşturabilmesini sağlamak

Modüler: İstenen eğitimi, program (sertifika) veya modül (katılım belgesi) düzeyinde vermek

Dinamik:Uluslararası saygın kuruluş ve üniversiteler ile işbirliği yaparak sürekli güncellenen ve güncel problemlere çözüm önerilerini tartışan bir eğitim sunmak

– Katılımcıların sahip oldukları akademik bilgiyi pratik bilgi ile etkinleştirmek

Eğitimi, teorik bilgi yanında örnek olay, simülasyon, sektöre yönelik yazılımlar ve gerçek hayat problemleri ile desteklemek

Eğitimi, İTÜ başta olmak üzere önde gelen üniversiteler ve sektörde tecrübeli firmaların katılımı ile yürütmek

– Dersleri pasif katılım yerine aktif katılım ve kritik düşünme yoluyla interaktif olarak işlemek

Takvim
Ön kayıtlar için son tarih: 2 Mayıs 2011

Kayıtlar için son tarih: 06 Mayıs 2011

Birinci Dönem Dersler: 07 Mayıs 2011 – 17 Temmuz 2011

İkinci Dönem Dersler: 17 Eylül 2011 – 04 Şubat 2012

Eğitim Programları

İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ

İnşaat Proje Yönetimi

Bina Bilgi Modellemesi (BIM)

CPM

Doküman Yönetimi

Enerji Etkin Bina Kriterleri

Enerji Sektöründe Proje Yönetimi

Ekip Çalışması ve Liderlik

MS Project ile Proje Yönetimi (Ön koşul: CPM)

Performans Yönetimi ve Kıyaslama Teknikleri

Primavera ile Uygulamalı Planlama (Ön koşul: CPM)

Proje Finansmanı

Risk Değerlendirme Yöntemleri ve Uygulamaları (Ön koşul: Proje Finansmanı)

Stratejik Planlama

Teknik Rapor Hazırlama ve Sunum

Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri

Seminer

SÖZLEŞME YÖNETİMİ

Alternatif İhtilaf Çözüm Teknikleri

CPM

Doküman Yönetimi

FIDIC

FIDIC ve ICC’de İhtilaf Çözümü

Gecikme Analizi Teknikleri (Ön koşul: CPM)

Sözleşme Yönetimi

Tahkim

Uluslararası İnşaat Tahkimi Uygulaması (Ön koşul: Tahkim dersi)

Primavera ile Uygulamalı Planlama (Ön koşul: CPM)

Teknik Rapor Hazırlama ve Sunum

Seminer

PMI PROJE YÖNETİMİ

Proje Yönetimi (PMI)

PMP Hazırlık

Projelerde Risk Yönetimi (PMI-RMP)

PMI-RMP Hazırlık

Süreç Yönetimi

Etiketler

Bir yanıt yazın