Tasarımda Yeni Yaklaşımlar Semineri

Değişen dünyanın değişen kent dinamiklerini "Tasarımda Yeni Yaklaşımlar" temasıyla tartışmak amacıyla bir dizi konukla beraber düzenlenen online seminer, mimarlık ve kentsel tasarım disiplinlerinden kişilerin katılımına açık olarak düzenlenecek. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.

Günümüz sorunlarından biri olan kentleşme hızla artmaya devam ediyor. Bu durum kentsel nüfusun artmasına paralel olarak sera gazı, hava kirliliği, enerji, kaynak kullanımı ve tüketim hızı gibi faktörlerin etkisiyle giderek hızlanıyor. Dolayısıyla kent mekanlarında estetik ve fonksiyonel açıdan olumsuz etkilerin doğmasına ve insan ihtiyaçlarını karşılayacak, ekolojik, ekonomik ve sosyal katkılar sunacak, yaşam koşullarını arttıracak çözüm arayışlarına ihtiyaç duyuluyor.

Bu arayışlar kentleşme olgusuyla birlikte, konvansiyonel (geleneksel) planlama anlayışının ve mevcut tasarım yaklaşımlarının benimsediği yöntemleri yeniden tasarlanması için yönlendiriyor. Yönlendirme tabandan yukarı, küçük ölçekli kentsel müdahaleleri benimseyen yaklaşımlara olan ilgiyi arttırmakta. Buna paralel olarak değişimi teşvik eden, yerel planlama sorunlarına yerel çözümler sunabilen, kısa süreli, düşük risk ve gerçekçi beklentilere sahip aşamalı bir yaklaşım anlayışı benimsenmesi önem kazanmakta.
Bu kapsamda taktiksel kentleşme, kendin yap şehircilik (DID şehircilik), taktiksel şehircilik, kentsel akupunktur, eko-teknolojik yaklaşımlar, parametrik yaklaşımlar gibi konular günümüz literatüründe tartışılmaya başlanmış başlıca kavramlar arasında yer alıyor.

Buradan hareketle amacımız, “tasarımda yeni yaklaşımlar” temasıyla yola çıkarak şehir ve bölge planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, iç mimarlığı disiplinleri ve bu konulara ilgi duyan lisans / lisansüstü öğrencisi ya da mezunları online bir ortamda buluşturarak kolektif bir seminer oluşturmaktır.

Etkinlik Programı:

Program Çağrısı ve Başvuru Tarihleri: 9 -16 Ekim 2022
Katılım Başvurularının Değerlendirilmesi: 17-19 Ekim 2022
Katılım Hakkı Kazananların İlanı: 20 Ekim 2022
Program Tarihleri: 12-13 Kasım 2022

*Seminer program akışı daha sonra açıklanacaktır.

Yer: Online gerçekleşecektir. (Exploredraft instragram hesabından ve gmail üzerinden link paylaşılacaktır.)
Instragram adresi: exploredraft

Başvuru için: https://forms.gle/v5BV4Ka83dwbtW1HA
Soru ve görüşleriniz için: [email protected]

Not: Bireysel katılımın yanı sıra grup olarak da katılım sağlanabilir (2-3 kişilik).

Etiketler

Bir cevap yazın