Tarihi Yarımada’da Ne Oluyor?

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen panel 27 Şubat'ta Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda düzenlenecek.

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü; kent gündeminde yer alan ve İstanbul’un mekânsal yapısını etkileyen büyük kentsel projeleri şehircilik bilimi bağlamında irdeleyerek, uzmanlarla birlikte farklı ortamlarda tartışmayı sürdürüyor.

Tarihi Yarımada’ya bir süredir yapılan radikal müdahaleler sonucunda; “Tarihi Yarımada’da Ne Oluyor?” sorusu ile birlikte böyle bir konu, bu panelde ele alınacaktır.

İstanbul kent bütünündeki konumu, gerek sahip olduğu insanlığın ortak mirası olan kültürel ve tarihsel değerleri ve kent yaşamının içinde geçtiği alanlarla birlikte özgün bir yapıya sahip olan Tarihi Yarımada, büyük ulaşım projeleri (Marmaray, Avrasya tüneli, Metro bağlantıları, transfer merkezi), kentsel dönüşüm projeleri (Süleymaniye, Fener-Balat-Ayvansaray, Sulukule), restorasyon ve rökonstrüksiyon projeleri (Karasurları, anıtsal ve sivil mimarlık yapılarına yapılan müdahaleler), sur koruma bandındaki projeler (Yedikule bostanlarındaki rekreasyonel düzenlemeler), kıyı alanlarındaki projeler (Yenikapı dolgu alanı) ile büyük değişimler geçiriyor. Siluetteki bozulmalar, kıyı kenar çizgisi ile birlikte yarımadanın topografyasının değişimi, karasurlarının özgün yapısının bozulması, ihya edilen yapılarla birlikte mimari karakterin deformasyonu, var olan mahalle kültürünün ortadan kaldırılarak yeni kimliksiz yerleşme alanlarının ortaya çıkışı bu büyük değişimlerin bazı örnekleri olarak gösterilebilir. Panelde bu büyük değişimlerin Tarihi Yarımada’nın mekânsal yapısındaki etkileri tartışılacak.

Moderatörlüğünü MSGSÜ ŞBPB Başkanı Gülşen Özaydın’ın yapacağı panelin konuşmacıları İÜ Bizans Sanatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Engin Akyürek, YTÜ ŞBPB Öğretim Üyesi İclal Dinçer, İTÜ Mimarlık Ana Bilim Dalı Restorasyon Öğretim Üyesi Zeynep Enes, MSGSÜ ŞBPB Öğretim Üyesi Aykut Köksal ve İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Jean-François Perouse olacak.

Etiketler

Bir yanıt yazın