Tarihi Yapılı Çevrenin Yenilenmesi ve Yeniden İşlevlendırılmesi, Türkiye’deki Endüstri Mirasının Korunması

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin düzenlediği "Tarihi Yapılı Çevrenin Yenilenmesi ve Yeniden İşlevlendirilmesi, Türkiye’deki Endüstri Mirasının Korunması" başlıklı seminer 19 Nisan 2016, 09.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacak.

RITM Grubu’nun İzmir’in zengin endüstri mirasının gelecekteki tasarımlarına olan ilgisi sebebiyle seminer günü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik planına uygun olarak, az kullanılan/terkedilmiş/kullanılmayan endüstriyel komplekslerin yeniden kullanımına odaklanacaktır. Bu yeniden kullanım potansiyellerinin tanımlanması yönünde gerekli bir adım olarak, birçok başarılı uygulama örneğinin sunulması ve tartışılması (ülkemizdeki tamamlanmış yeniden kullanım projeleri), son deneyimlerin değerlendirilmesi, yapıların dönüşümü ile ilgili çağdaş eğilimlerin tanınması, yeni yapı programlarının nasıl yeni güncel tasarım yaklaşımları ürettiğinin fark edilmesi fırsatlarını sunacaktır.

Seminer Programı:

Sabah Oturumu:

09.00 | 09.30: Açılış

09.30 | 10.15: Burak Asiliskender (Abdullah Gül Üniversitesi)

10.15 | 11.00: Mehmet Alper (Tures Mimarlık)

11.00 | 11.30: Kahve Arası

11.30 | 12.15: Murat Tabanlıoğlu (Tabanlıoğlu Mimarlık)

12.15 | 13.30: Öğle Arası

Öğlen Oturumu:

13.30 | 14.15: Han Tümertekin (Mimarlar Tasarım)

14.15 | 15.00: Deniz Dokgöz (Dokuz Eylül Üniversitesi)

15.00 | 15.30: Kahve Arası

15.30 | 16.15: Mehmet Saner (İzmir Üniversitesi)

Etiketler

Bir yanıt yazın