Tanzimat Romanlarında İstanbul: Mekânlar/Yaşantılar

Serginin açılışı 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat 14:00'de Melikşah Üniversitesi Sosyal Tesislerinde yapılacak.

Melikşah Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nin işbirliği ile Ela Çil ve Ayşe Nur Şenel’in küratörlüğünde hazırlanan “Tanzimat Romanlarında İstanbul: Mekânlar/Yaşantılar” adlı sergi 14 – 23 Mart 2012 tarihleri arasında Melikşah Üniversitesi’nde gezilebilir. Serginin açılışı 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat 14:00 de Melikşah Üniversitesi Sosyal Tesislerinde yapılacaktır.

“Bu çalışma, İstanbul’un 19. yüzyıldaki değişen fiziksel çevresini, özellikle kamusal mekânlarının ve bu mekânlardaki olası yaşantıların ve anlamlandırmaların kentteki izini Tanzimat romanlarındaki anlatıya bağlı olarak görselleştirmektedir. Osmanlı modernleşmesinin etkisiyle dönüşen ve üretilen yeni mekânların niteliğine, kullanımına ve algısına dair toplumsal yansımaları bu romanlardan yorumlamak olanaklıdır.

Serginin konusu olan inceleme, öncelikle yazarların dönemlerinin başlıca gözlemcileri olarak İstanbul’un fiziksel ve sosyal peyzajını eserlerine nasıl yansıttıklarını analiz etmiştir. İncelemenin içeriğini, romanlarda adı geçen yerlerin, semtlerin, sokakların, meydanların, parkların, mesire yerlerinin, otellerin, lokantaların, meyhanelerin romanlarda geçiş sıklığına göre listelenmesi, dış mekân yaşantısı ve kamusallık deneyimi açısından romanda geçen karakter ve olaylarla eşleştirilerek yorumlanması oluşturur.

Serginin sonucunda geçmişe dair kentsel deneyimin aktarılabilmesi, İstanbul’da o dönemde yazarlarca hangi yerlerin birbiriyle ilişkilendirildiğinin anlaşılması ve deneyim farkına dair ipuçlarının bırakılması hedeflenmektedir. Akademik-analitik bilgiyle deneyimsel-öznel yorumun görseller üzerinde bir araya getirilmesi 21. yüzyılın ilk çeyreğinde sergiyi izleyen bireyler ile roman karakterleri aracılığıyla 19. yüzyılın son çeyreğinde yaşamış olma olasılığı olan bireyler arasında kentsel yaşantı bağını kurmaktadır.”

Etiketler

Bir cevap yazın