Sürdürülebilir Yapılar ve İklimlendirme Konferansı

Enerji etkin ürünlerin, sürdürülebilir yapı ve teknoloji sistemleriyle olan ilişkisinin yerli yabancı konunun uzmanlarınca tartışmaya açılacağı "Sürdürülebilir Yapılar ve İklimlendirme" Konferansı" 24 Kasım Perşembe günü YEM'de gerçekleşiyor.

Değişen iklim koşulları ve diğer faktörler, günümüzde mimarlığın da kendisine yeni yollar çizmesine yol açıyor. Ancak sürdürülebilirlik kavramı mimarlığı beslerken, diğer disiplinlerle de ortak çalışarak kentsel planlamadan çevre mühendisliğine, yapı teknolojilerinden ürün tasarımına birbirini etkileyen ve tetikleyen tasarım paydaşlarının buluşması ile gerçek anlamda mümkün oluyor.

Arçelik ana sponsorluğunda düzenlenen “Sürdürülebilir Yapılar ve İklimlendirme” toplantısında sürdürülebilir mimarlık; tasarım, uygulama, mühendislik ve çevre boyutları ile masaya yatırılacak. Konferansta yerli ve yabancı uzmanların katılımları ile özellikle sürdürülebilir yapılar ve bu doğrultuda üretilen teknolojiler ile ısıtma-soğutma-havalandırma ürünlerinin bu sistemlere entegrasyonuyla etkin kılınan yapı tasarım süreçleri aktarılacak.

Daha az karbon emisyonu üreten, daha sürdürülebilir ve bunun sonucunda dünya için maliyeti olmayan projeler üretmeyi ilke edinmiş olan Buro Happold’dan Orta Doğu Bölgesi Sürdürülebilirlik Takım Lideri Dr. Robert Cooke ve Londra Bölgesi Portföy Strateji Yönetmeni Hugh Mulcahey “Sürdürülebilir Proje Tasarlama Stratejileri” başlığında ortak bir sunum gerçekleştirecekler. Cooke ve Mulcahey sunumlarında, küresel öncelikler ve gelişmelerdeki değişim ile sürdürülebilir tasarımın nasıl daha iyi bir değer unsuru olduğundan bahsedecekler. Bunların yanı sıra sürdürülebilir alanlar yaratılmasında tasarım ekibinin rolü ile daha sürdürülebilir tasarımlar için yenilikçi çözümleri ve bunların önündeki engelleri konuşacaklar.

Anahtar konuşmacıların yanı sıra etkinlik, “Sürdürülebilir Yapılarda Enerji, İklimlendirme ve Süreç Yönetimi” başlıklı bir panele de ev sahipliği yapacak. Panelin moderatörlüğünü Prof.Dr. Pınar Mengüç (Özyeğin Üniversitesi) üstlenirken, panelin konuşmacıları LEED Uzmanı Cemil Yaman (ERKE Tasarım), Mimar Durmuş Dilekçi (Uras+Dilekçi Mimarlık), Makine Mühendisi Tevfik Hakan Harman (Arçelik) ve Mekanik Danışman Bahri Türkmen olacak.

Program:
14.00 – 14.30 Kayıt ve Kahve İkramı

14.30 – 14.40 Açılış Konuşmaları

14.40 – 16.10 Panel: Sürdürülebilir Yapılarda Enerji, İklimlendirme ve Süreç Yönetimi

Moderatör: Prof. Dr. Pınar Mengüç – Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direktörü
Durmuş Dilekçi – Kurucu Ortak/Yüksek Mimar, Uras+Dilekçi Mimarlık
Tevfik Hakan Harman – Arçelik Sistem Klima Bölge Satış Yöneticisi
Bahri Türkmen – Mekanik Danışman, Bahri Türkmen Mühendislik Müşavirlik
Cemil Yaman – LEED Faculty, LEED AP, BREEAM Değerlendiricisi, ERKE Tasarım Kurucusu

16:10 – 16:30 Kahve Arası

16:30 – 17:45 Anahtar Konuşma: “Sürdürülebilir Proje Tasarlama Stratejileri”
Dr. Robert Cooke – Buro Happold Orta Doğu Bölgesi Sürdürülebilirlik Takım Lideri
Hugh Mulcahey – Buro Happold Londra Bölgesi Portföy Strateji Yönetmeni

Konferans simultane olarak İngilizce’den Türkçe’ye çevrilecektir. Sınırlı kontenjan nedeni ile katılım için kayıt yaptırmak gereklidir.

Etiketler

Bir yanıt yazın