Sürdürülebilir Gelecek Konferansı

Sürdürülebilirlik Akademisi "Sürdürülebilir Gelecek" için 26 Ekim 2011'de İzmir'de, İzmir Sanayici İş Adamları Derneği (İZSİAD)'ın işbirliği ile "Sürdürülebilirlik Gelecek Konferansı"nı gerçekleştirecek.

İstanbul’dan sonra Akademi’nin ilk uğrak yeri olan İzmir’de, sekiz farklı oturumda çok değerli konuşmacılar Sürdürülebilir Gelecek için önemli olan konuları tartışacak.

Sürdürülebilir Gelecek Konferansı, çağımızın en önemli kavramlarından olan ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalığı arttırmak, bilgilendirmek ve sürdürülebilirlik ilkelerinin kurumsal iş süreçlerine yerleştirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Konferansta; İzmir merkezli Ege Bölgesi İş Dünyası için, sürdürülebilirliğin önemli paydaşları; özel sektör, devlet ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademisyenler bir araya gelerek sürdürülebilirliğin ana başlıkları olan “düşük karbon ekonomisine geçiş, karbon yönetimi ve piyasaları, yenilenebilir enerji verimliliği ve yatırımı” gibi konuları değerlendireceklerdir.

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Türkiye Kalkınma Direktörü Dr.Katalin Zaim’in, Düşük Karbon Ekonomisinde Riskler ve Fırsatlar, Rio+20 Yeşil Ekonomiye Doğru paneli ile başlayacak olan konferans, SOYAK CEO’su Emre Çamlıbel’in Yeşil Tesisler ve Yeşil Binalar konulu sunumu ile devam edecek.

Form Group CEO’su Tunç Korun, Yenilenebilir Enerji Yatırımları; Schneider Electric Enerji Verimlilik Direktörü Cihan Karamık, Tesislerde Enerji Yönetimi ve Philips Aydınlatma Genel Müdürü Ülkem Kırımlı Sürdürülebilir Gelecek için Verimli Aydınlatma konularında katılımcıları bilgilendirecek.

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde dünya piyasaları ile sürdürülebilir uyumunun temel taşlarından birini oluşturacak olan “Karbon Yönetimi ve Karbon Piyasaları” konulu oturumun konuşmacısı, Demir Enerji Danışmanlık kurucu ortağı Caner Demir olacak.

Türkiye Karbon Sicil Uygulamaları, Sürdürülebilir Kurum-Sürdürülebilir Marka konuları ile devam edecek Konferans, Karbon Yönetiminde Başarılı Uygulamalar bilgilendirmesi ile son bulacak.

Konferans; sürdürülebilir kalkınma ve gelecek için çalışan, iş süreçlerine; üretim, yönetim ve hizmet felsefesine sürdürülebilirlik esaslarını yerleştiren ve yerleştirmek isteyen tüm paydaşların geniş katılımı ile gerçekleşecektir.

Konferansın karbon ayak izi silinecek
Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “Sürdürülebilir Gelecek” konferansı, ”Karbon Nötr Konferans” olarak organize edilecek ve konferans süresince ortaya çıkan CO2 emisyonları hesaplanarak karbon denkleştirilmesi yapılacak.

Etiketler

Bir cevap yazın