Sürdürebilir Mimari Tasarımında Kerpiç Malzeme Kullanımı

Kerpiç malzemenin Anadolu'daki önemli merkezlerinden birisi olan Konya'da Selçuk Üniversitesi'nin farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı panel 16 Mayıs'ta Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde.

“Günümüz dünyasında iklim şartlarının değişmesi, atmosfer tabakasındaki bozulmalar, bilişim teknolojisi nedeniyle oluşan sistem dalgaları, enerjinin fazla kullanımı dolayısıyla dünyanın ısınmasına tesiri vb. sayılabilecek pek çok sebep nedeniyle mimari tasarımlar daha insan doğasına yakın ve dünya üstündeki kaynakların en az kullanan tasarımlar olmalıdır. Her aşamada az enerji harcayan, yapım esnasında kolay ve az masrafla inşa edilen, nakliye masrafı minimum, fonksiyonel, ömrünü tamamladıktan sonra doğaya geri dönüşümü olabilen malzeme ve teknikler kullanan, işletme masraflarını en aza indiren, çevre verilerini en iyi kullanan ve yerel kültürün izlerini taşıyan binalar sürdürülebilir olarak görülmektedir.

Sürdürülebilir bina tasarımında bu özellikleri en iyi sağlayacak yapı malzemelerinden birisi Anadolu’da Çatalhöyük Neolitik Yerleşiminden bu yana hem kır hem de kent yerleşmelerinde kullanılan kerpiç yapı malzemesidir. Ancak ülkemizdeki mevcut geleneksel kerpiç malzeme kullanımı günümüz mekanlarının oluşturulmasında yetersiz kalabilir. Bu nedenle ülkemizde henüz çok dikkate alınmayan ve yurt dışında bir sektör olarak gelişen kerpiç veya toprak esaslı yapı malzemesi teknolojisi, yapım teknikleri ve mekan tasarımı ile mimarların tanıştırılması gereklidir. Mimarların kerpiç malzemesine geçmiş zamanların değil de gelecekteki mimarlığın yapı malzemesi ve yapım sistemleri gözüyle bakabilmeleri için bunun öğrencilik çağında kazandırılması gereken bir bilgi ve yetenek olduğu görülmektedir. Bu nedenle kerpiç malzemenin Anadolu’daki önemli merkezlerinden birisi olan Konya’da Selçuk Üniversitesi bu farkındalığı oluşturmak amaçlı uyguladığı eğitimini desteklemek amacıyla bir “Sürdürebilir Mimari Tasarımında Kerpiç Malzeme Kullanımı” isimli bir panel hazırlamıştır. 16 Mayıs 2014 günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi 30 Ağustos salonunda yapılacak Panele tüm mimarlık meslek çevresi davetlidir.”

Program

 • İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
 • Açılış konuşması: Yrd.Doç.Dr. A. Deniz OKTAÇ BEYCAN Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Panel Başkanı: Prof.Dr. Ahmet ALKAN Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı

 

Panelistler:

 • Yrd.Doç.Dr Nazım KOÇU Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

“Sürdürülebilir Yapı Malzemesi Bağlamında “Kerpiç” Uygulamalar ve Sorunları (Konya Çevresi Örneği)”

 • Yrd.Doç.Dr. Ali PARSA Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakütesi Öğretim Üyesi – Yük. Mimar.Burhan ÇİÇEK İTÜ Vakfı Toprak Yapılar Çalışma Grubu Üyesi

“Çağdaş Bir Yapı Malzemesi Olarak Toprak “

 • Mimar -Yapı Biyoloğu Dr And AKMAN EDS-A Mimarlık Ofisi

“Kerpiç Malzeme Teknolojileri ve Yapıları”

 • Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Stüdyo II ve Stüdyo VI Grup Öğrencileri Adına
  Esma Akbaş Mimarlık Bölümü III. Sınıf Öğrencisi
  Mustafa ÇEKİÇ Mimarlık Bölümü Çift Anadal Öğrencisi

“Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde Stüdyo III ve Stüdyo VI dersinde yaptığımız çalışmalar”

Panelin Değerlendirilmesi

Etiketler

Bir cevap yazın