Spaces/Times/Peoples: Domesticity, Dwelling and Architectural History

Theme: The Graduate Program in Architectural History in the Department of Architecture at Middle East Technical University organizes a series of graduate symposiums focusing on particular themes every two years. The symposium series, which began with the Spaces / Times / Peoples of the Ottoman, Republic, and the Ancient Age continued with the thematic meetings on Gender – Sexuality, Identity, Patronage and City. The eighth symposium to take place on December 12-13, 2013 will focus on the themes of “Spaces / Times / Peoples: Domesticity, Dwelling and Architectural History”.

The symposium aims to bring together current researches on spaces, times and peoples, particularly framed by the themes of domesticity, family, gender, privacy, dwelling (both as a concept and the physical space), and home culture; with a focus on the dualities of public and private, leisure and work, house and home, family and household; and to discuss the knowledge produced on these topics in architectural history.

Eligibility: The symposium is open to graduate students and to young researchers who have received their doctoral degrees since 2010.

Language of the Symposium: Turkish and English

Deadline: The deadline for sending paper proposals to the organization committee is October 21, 2013.

Format: Applicants should send an abstract of 300 words together with five keywords. There should not be any information about the identity of the applicant on the abstract sheet; and the applicant’s name, short biography, address, e-mail, phone and fax numbers should be included on a separate sheet that also includes the title of the paper.

Conference Fee: The conference fee is 100 TL.

Organization Committee: Yıldız İpek Mehmetoğlu, Şehri Kartal, Duygu Kalkan
Assistants: Ceren Katipoğlu, Ezgi Yavuz
Mail Address: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu, Dumlupınar Bulvarı No:1, 06800 Ankara / Türkiye

tel: (90-312) 210 62 04 – 210 22 03
fax: (90-312) 210 79 66
e-mail: [email protected]

ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu 12-13Aralık 2013

Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Evsellik, Ev, Barınma ve Mimarlık Tarihi

Tema: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, iki yılda bir, belirli temalara odaklanan lisansüstü araştırmaları sempozyumları düzenlemektedir. Sırasıyla Osmanlı, Cumhuriyet ve Eski Çağ dönemlerini ele alan sempozyum dizisi, Cinsiyet/Cinsellik, Kimlik/Aidiyet, Hamilik ve Kent temaları altında devam etmiştir. 12-13 Aralık 2013 tarihinde düzenlenecek olan sekizinci toplantı, Evsellik, Ev ve Barınma teması ile gerçekleştirilecektir.

Bu toplantıda sunulacak bildirilerde mekanları, zamanları ve insanları; evsellik, aile, cinsiyet, mahremiyet, barınma, konut, ev kültürü kavramları ve kamusallık/mahremiyet, hane/aile, ev/yuva, iş/ev temaları üzerinden irdeleyen güncel araştırmaların sunulması ve bu çalışmaların mimarlık tarihi alanında ürettiği yeni bilginin tartışılması hedeflenmektedir.

Katılımcılar: Sempozyum yüksek lisans veya doktora çalışmalarını sürdüren ve doktorasını son 3 yıl içinde bitirmiş olan araştırmacılara açıktır.

Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce’dir.

Son Katılım Tarihi: Katılımcıların bildiri özetlerini en geç 21 Ekim 2013 tarihine kadar düzenleme kuruluna göndermeleri gerekmektedir.

Biçim: Başvurularda 300 kelimelik özet ve beş anahtar kelime gönderilmesi beklenmektedir. Özet sayfasında katılımcının kimliğine dair bilgi yer almamalı; katılımcının ismi, kısa özgeçmişi, posta ve e-posta adresleri ile telefon ve faks numaraları, bildiri başlığının da yer aldığı ayrı bir sayfada gönderilmelidir.

Katilim Ucreti: Katılım ücreti 100 TL’dir.

Düzenleme Kurulu: Yıldız İpek Mehmetoğlu, Şehri Kartal, Duygu Kalkan.
Yardımcılar: Ceren Katipoğlu, Ezgi Yavuz
İletişim Adresi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu, Dumlupınar Bulvarı No:1, 06800 Ankara / Türkiye

tel: (90-312) 210 62 04 – 210 22 03
faks: (90-312) 210 79 66
e-mail: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın