“SINIR/SIZ: Dünya Yapmak ve Ötesi” 1. Disiplinlerararası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumu

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştireceği "SINIR/SIZ: Dünya Yapmak ve Ötesi" başlıklı 1. Disiplinlerararası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumu'na bildiri özeti gönderimi için son tarih 1 Mart 2023.

ÇAĞRI METNİ

Bu sempozyumun konusu insanın dünya tasarlama ve kurma yetisinin bugünde ve gelecekte incelenmesidir. Sempozyum, Goodman’ın dünya yapmak kuramından yola çıkarak sanatta, bilimde ve pratikte dünyaların nasıl ve hangi etkileşimler içinde yapıldığını ele alır. Dünya yapmak dil, simgeler ve diğer temsil sistemleri aracılığıyla ya da örnekleme, ifade etme ve gösterme yoluyla dünya versiyonları yaratarak gerçekleşir. Bilimsel kuramlar, sanat eserleri, sinematik temsiller, psikoloji, etik ve kültürel çalışmalar dünya yapmanın boyutları arasındadır.

Sempozyumun amacı insan ve dünya ilişkilerinin bugünkü ve gelecekteki çoğulluğu üzerinde düşünmektir. Dünya yapma faaliyeti yeni siyasal ve etik pratikleri ve alternatif gelecekler tasarlamayı mümkün kılsa da işe her zaman bugün var olan dünyalardan başlar. Bu anlamda dünya yapmak, “dünya”ya dair tektipleşmiş tasavvurların karşısına yeni sorularla çıkar: İnsanlar, kültürler ve düşüncelerin akışkan olduğu bir dünyada siyasal sınırların anlamı nedir? Bilim ve sanatı, güzel sanatlarla zanaat ve gündelik hayatın estetiğini ayıran kavramsal sınırları nasıl düşünmeliyiz? Disiplinlerarası sınırları aşan bir işbirliğiyle dünya yapmak mümkün müdür? Ulusal sınırlar, hâkim medya anlatıları ya da terapi süreçleri gibi alanlardaki yerleşik pratikler, hangi tür dünya yapma faaliyetleri ile sorgulanabilir? Göçmenler, yoksullar ve mahpuslar ne tür hikayelere ses verirler? Bir dünya yoksa kozmopolitan etik nasıl mümkündür?

Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştireceği “Sınır/sız: Dünya Yapmak ve Ötesi” başlıklı 1. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve Sosyal Bilimler Uluslararası Sempozyumuna, borderless@beykoz.edu.tr adresine göndereceğiniz bildiri özetleriyle başvuru yapabilirsiniz.

Sempozyum hibrit gerçekleştirilecek olup, sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Sempozyum Konu Başlıkları

Çağrı metnindeki tema ve tartışmaların ışığında, dünya yapmanın çeşitli boyutlarını ele alan çalışmaları sempozyuma başvurmaya davet ediyoruz.

Başvurular aşağıdaki başlıkları içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

GÖRSEL, İŞİTSEL, DİJİTAL SANATLAR ve TASARIM
MİMARLIK, İÇ MİMARLIK ve ENDÜSTRİYEL TASARIM
ŞEHİRCİLİK ve PLANLAMA
İKLİM, EKOLOJİ ve ÇEVRE ÇALIŞMALARI
GÖÇ ÇALIŞMALARI
IRK, ETNİSİTE ve CİNSİYET ÇALIŞMALARI
ULUSLARARASI SİYASET ve KÜRESELLEŞME
İLETİŞİM, MEDYA ve KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
DİJİTAL KÜLTÜR ve SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI
YAPAY ZEKA ve DİJİTAL OYUNLAR
DİJİTAL KRİPTO VARLIKLAR ve METAVERSE
“MAKER” KÜLTÜRÜ
EDEBÎ SANATLAR
GÖSTERGEBİLİM ve ANLATIBİLİM
BİLİMDE, SANATTA ve TASARIMDA ETİK

Davetli Konuşmacılar

Prof. Eric KNUDSEN (University of Central Lancashire The Faculty of Culture & Creative Industries Director of Research – UCLan, Great Britain)

Michael WIMMER (Chairman of EDUCULT – Institute of Cultural Policy and Cultural Management, Vienna, Austria)

Bildiri Gönderimi

Bildiri Özetlerinin Gönderimi

Sempozyuma başvuru dilleri İngilizce ve Türkçedir. Bildiri özetleri daha önce başka yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyuma başvuru için 300-350 kelimelik bildiri özetlerini 1 Mart 2023 tarihine kadar borderless@beykoz.edu.tr adresine gönderiniz.

Poster Bildirilerin Gönderimi

Kabul edilen poster bildiriler 100 x 70 cm veya 2 adet 50 x 70 cm formatlarından birinde hazırlanmalıdır. Beyaz zeminde hazırlanması gereken posterlerin kenarlarından 3’er cm boşluk bırakılmalıdır. Yazı karakteri Times New Roman olmalıdır. Gövde metni 18 pt, başlıklar 28 pt, alt başlıklar 22 pt olmalıdır. Gövde metni üç sütun halinde sunulmalı, kullanılacak görsellerin çözünürlüklerinin baskıya uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Sempozyum Bildirilerinin Yayınlanması

Bildiri Kitabı: Kabul edilen bildiri özetleri bildiri kitabında yayınlanır. Beykoz Akademi (ULAKBIM TR Index) Özel Sayı Hakem sürecinden geçen, seçilmiş tam metinler yazarların talebi ve onayı doğrultusunda Beykoz Akademi dergimizin özel sayısında yayınlanır. Dergi hakkında bilgi için: Beykozakademi.beykoz.edu.tr

Önemli Tarihler

  • Bildiri özeti gönderimi için son tarih 1 Mart 2023
  • Kabul edilen başvuruların açıklanması 13 Mart 2023
  • Kayıt tarihleri 13 – 23 Mart 2023
  • Sempozyum tarihi 4 – 5 Mayıs 2023

Beykoz Akademi’de yayınlanmak üzere seçilmiş tam metinlerin gönderilmesi için son tarih 23 Temmuz 2023.

*Sempozyum programı Nisan ayı içerisinde açıklanacaktır.

İletişim

Sempozyum web sitesi: https://borderless.beykoz.edu.tr
Sempozyum sekretaryası iletişim: borderless@beykoz.edu.tr

 

Etiketler

Bir cevap yazın