Şehrin Ortasında Bir Cevher: Atatürk Kitaplığı’nı Keşfetmek

İKSV Yenilikçilik Merkezi'nin ikinci etkinliği "Şehrin Ortasında Bir Cevher" atölyesi, 26-28 Haziran 2015 tarihlerinde İBB Atatürk Kitaplığı'nda düzenlenecek. Etkinliğin son başvuru tarihi 23 Haziran Pazartesi.

Çağrı şöyle:

“2. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında başlayan ve güncel bilgi geçitleri olarak kütüphaneler etrafında diyalog yaratmayı amaçlayan Cevher projesi, İBB Atatürk Kitaplığı’nın geleceğini düşünmeye devam ediyor.

Son yirmi yıl içerisinde bilgi paylaşımı belki de matbaanın icadından bu yana gördüğümüz en büyük evrimsel atlamayı gerçekleştirdi: Bilgi çoğalıyor, değişiyor, bin bir farklı mecra vasıtasıyla önümüze savruluyor. Yüzyıllardır bilgi paylaşımı konusunda büyük bir sorumluluğu üstlenen kütüphaneler ise, artık yeni işlevler yüklenmek zorunda. Cevher projesi İstanbul’un istisnai bir kesişim noktasında yer alan, bu özel yapının olanaklarını keşfetmeyi ve yeni imkanlarla donatmayı amaçlıyor. Proje aynı zamanda, İKSV Yenilikçilik Merkezi kapsamında kamu yararına açık olacak bir çalışma ve araştırma merkezinin günümüzün değişen koşullarında nasıl kurgulanması gerektiğine ilişkin bir ön çalışma niteliğinde olacak. Çalışma, kolay ulaşılabilir bir bilgi kaynağı üreterek yaratıcı endüstriler hakkında var olan sınırlı paylaşım kapasitesinin en etkin biçimde nasıl arttırılabileceğini sorgulayan bir yol haritası çıkartacak.

“Şehrin Ortasında Bir Cevher” başlıklı atölye çalışmasında Atatürk Kitaplığı’nın kent dokusu içerisindeki yeri üzerine düşünülecek, konuşulacak ve üretilecek. Yürütücülüğünü Alexis Şanal, Ali Taptık ve Okay Karadayılar’ın yapacağı buluşmada katılımcılar farklı kentsel odak noktaları ve öğeler arasındaki ilişkileri irdeleyecek, görseller ve metinler eşliğinde anlatılara dönüştürecekler. Yoğun bir çalışmayla şekillenecek üç günün sonunda oluşacak kitap, kısa sunum ya da poster gibi formatlardaki üretimler ise Atatürk Kitaplığı’nda sergilenecek. Böylece Atatürk Kitaplığı, bir anlamda kendi geleceğine dair imkanlara ev sahipliği yaparak farklı düşüncelerin yankıları ile görüş alanını şimdiden genişletmiş olacak.

Atölye süresince farklı bakış açıları ve sorularla genişletilecek tartışma alanlarından bazıları ise şunlar:

 • İBB Atatürk Kitaplığı’nın konumunu farklı kılan nedir?
 • İBB Atatürk Kitaplığı hangi kentsel odak noktalarıyla ilişkilidir?
 • Bu odak noktaları arasında nasıl bir rol oynayabilir?
 • Bu kentsel odak noktaları arasında ulaşım nasıl hikayelendirilebilir?
 • İBB Atatürk Kitaplığı’na ulaşırken karşılaşılan sürprizler, fırsatlar ve engeller nelerdir?
 • 5, 10 ve 50 yıl içerisinde İBB Atatürk Kitaplığı nasıl gelişecek, İstanbul içindeki konumu neye dönüşecek?

Eğer kentimizin biricik “Cevher”i olan Atatürk Kitaplığı’nın geleceğini bizimle birlikte düşünmek istiyorsanız bir araya gelelim. Atölye katılımcılarının tasarım, mimarlık, şehir planlaması, sosyoloji, tarih ve bilgi ve belge yönetimi gibi alanlarla ilintisi çalışmamızı kolaylaştıracak olsa da, atölye öğrenci veya çalışan tüm İstanbullulara açık. Atölye çalışmasına katılmak isterseniz konuya ilginizin nedenini açıklayan 200 kelimelik bir metni özgeçmişiniz ile birlikte 23 Haziran Pazartesi tarihine kadar [email protected] adresine gönderiniz.

Atölye Programı:

 • 26 Haziran Cuma
  17:00 Ön Buluşma – İBB Atatürk Kitaplığı
  Kitaplığın Tanıtımı
 • 27 Haziran Cumartesi
  9:30 İBB Atatürk Kitaplığı
  10:00 Sunum – Ali Taptık
  Aylak Gezintiler Görsel Kesitler
  Kent Araştırmaları için Bir Yöntem
  Sunum – Okay Karadayılar
  İmkanmekan deneyimi
  12:00 – 13:00 Grup Tartışması: İmkanlar, Engeller
  14:00 – 17:00 Alanda Araştırma ve Gezinti
  17:00 – 19:00 Atatürk Kitaplığı’nda yeniden buluşma
 • 28 Haziran Pazar
  09:30 Atatürk Kitaplığı
  10:00 Sunum – Alexis Şanal / ConstantDynamism: Urban CulturalCenters
  11:00 – 13:00 Grup Tartışması: Bulgu ve Belgeleri Değerlendirme
  14:00 – 17:00 Görsel Anlatılar için sentez ve seçki
  17:00 – 19:00 Genel Değerlendirme
Etiketler

Bir cevap yazın