“Savaş Sonrası Sovyet Mimarlığı” Konferansı

Konferans, 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü Saat 11:00-17:30 arası Salt Galata-Oditoryum'da yapılıyor.

Stalin’in 1953’te ölümünden SSCB’nin 1990’da dağılışına kadar geçen dönemde gelişen Sovyet mimarlığı, SALT Galata’da düzenlenecek bir konferansla tartışmaya açılıyor. Dönemin benzersiz başyapıtları ve devasa toplu konut projelerinin ele alınacağı konferansta, kamusal mekânları sosyalist fikirlerin birer simgesi hâline getiren şehir planlama tasarıları incelenecek.

Her ne kadar savaş sonrası mimarlık ve şehir planlama tarihinin yazıldığını düşünsek de, Modernizm’in kabul görmüş algı haritasına yakından baktığımızda birçok boş alan ve kör nokta olduğunu görürüz. Bunlardan en dikkat çekici olanı, Sovyetler Birliği’nde Josef Stalin’in 1953’te ölümünden birliğin 1990’da dağılmasına dek ortaya çıkmış olan mimari peyzajdır. Söz konusu dönem, merkezî bir bir planlama bürokrasisinin himayesindeki son derece ideolojik mimarlık uygulamalarına sahne oldu. Ancak bu, Sovyet topraklarında deneysel mimarinin gelişimine engel teşkil etmedi ve yerele özgü bir “paralel modernite” çeşitliliği oluştu. Batı’nın tek boyutlu Modernizm algısındaki eksiklikleri ortaya koymayı amaçlayan bu konferansta, benzersiz başyapıtlar ve mağrur amaçlarla inşa edilmiş toplu konutların meydana getirdiği paralel modernite incelenecek. Ayrıca, kamusal mekânları bugünün ve geleceğin sosyalist fikirleri için birer metafor olarak tasarlayan şehir planlama yaklaşımları tartışılacak.

Konferans programında, tip prefabrik konutlardan ziyade şehir planlamasına özgün yaklaşımlar getirmiş, o zamanlar Batı mimarisinin ilgi odaklarına paralel içerik ve tasarımlar ortaya koymuş mimarlar yer alıyor. Bu mimarların yanı sıra sanat tarihçi ve kuramcıları, Sovyet mimarisinin çok spesifik bir dönemine ilişkin ayrıntılı bilgiler üzerinden o yılların şehir planlama sisteminin işleyişini inceleyecekler.

Konferansın ilk bölümünde Rusça’dan İngilizce’ye; ikinci ve üçüncü bölümlerde ise İngilizce’den Türkçe’ye simultane tercüme yapılacaktır.

Bu konferans, Yerelde Modernler sergisi kapsamında, İstanbul Avusturya Kültür Ofisi ve tranzit.at’in katkılarıyla düzenlenmektedir. 8 Mayıs-11 Ağustos tarihlerinde SALT Galata’ta yer alacak Yerelde Modernler Kalebodur’un desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

Program
“Sovyet Mimarlığı”

11.00-11.10 Giriş konuşması: Georg Schöllhammer
11.10-11.40 Vladimir Belogolovsky ve Felix Novikov
11.40-12.00 Andrey S. Kosinskiy
12.20-12.40 Karen Balyan

12.40-14.00 Ara

“İçerikte Sosyalist, Biçimde Ulusal”

14.00-14.20 Marija Dremaite
14.20-14.40 Boris Chukhovich
14.40-15.00 Ekaterina Shapiro-Obermair
15.00-15.20 Soru-Cevap

15.20-15.40 Ara

“İmparatorluğa Bakış”

15.40-16.00 Oleksiy Radynski
16.00-16.20 Yuri Avvakumov
16.20-16.40 Keti Chukhrov
16.40-17.10 Soru-Cevap

Etiketler

Bir cevap yazın