Ritim Mekan

MEKÂN.SPACE ile Deneysel Mimari Atölyeleri II Kolektif bir üretim ortamı oluşturmayı hedefleyen MEKÂN.SPACE olarak, farklı disiplinlerden katılımcıları birer araştırmacı olarak bu sürece dahil olmaya çağırıyoruz!

MEKÂN ile Deneysel Mimari Atölyeleri

Nefes, beden ve hareketin farkındalığında oluşan ritim;

Bu ritmin farklı bedenlerle birlikte uyumlanması;

Ve bu birliktelikten ortaya çıkan kolektif mekan üretimi!

Gözmerkezci bakıştan sıyrılıp tüm duyularla gerçekleşen mimari üretim nasıl yapılır?

Kinestetik algı mekân üretim sürecine nasıl katılır?

Mekân deneyimi ve mekân algısına dair duyarlılığı MEKÂN atölyeleri ile pratiğe taşıyor, beden-mekân ilişkisinin son yüzyılda oluşturduğu temelde “sezgisellik” kavramını inceliyor ve bu temelin üzerine mimari üretim sürecini inceleyen deneysel yaklaşımlar ortaya koyuyoruz.

Ritim MEKÂN’da yoga asanları ile beden, nefes, hareket farkındalığına odaklanıp, çağdaş dans araştırmalarının yol göstericiliği ile derinleştikten sonra, sürecin dönüştürücü etkisiyle mekansal bir üretim gerçekleştireceğiz.

Kolektif bir üretim ortamı oluşturmayı hedefleyen MEKÂN olarak, farklı disiplinlerden katılımcıları birer araştırmacı olarak bu sürece dahil olmaya çağırıyoruz!

Göçmek(An), Dönüşen Mekân, Ritim Mekân

MEKÂN, mekân algısı ve onu oluşturan katmanlarla ilgilenen dört arkadaşın bu sorulara cevap arayışıyla, plansız programsız, kendiliğinden oluştu.

Yolculuğa Göçmek(An) atölyesi ile 1 sene önce Erikli Yaylasında, doğayla birlikte zamansızlığın ve ormanın tam ortasında çıkıldı ve 3 günlük kamp süresince birlikte yaşama deneyimi birlikte kolektif bir üretime evrildi.

Dönüşen Mek(An), Göçmek(An) atölyesi ile köklenmek ve aidiyet edinmek üzere doğa içinde başlayan sürecin devamı niteliğindedir. Fakat bu kez odağın beden-mekan etkileşiminde kalmasını sağlayan stüdyo ortamına geçilmiştir. Bireyin mekâna dair üreteceği “kesit”, yeryüzünden kopuk, dışsal girdilerden uzak, beden tasvirinin yoga vasıtasıyla yapı-bozuma uğratılmasıyla şekillenmiştir. Her bir sökümün göstergesi hareketin şekillendirdiği mekâna dönüşür. Üretilen mekân geçmiş veya geleceğe değil “an”a ve bütüne aittir.

Çalışmaların tümünde hareket, bedensel hafıza ve süre olgularını bütünsel olarak ele alınır. Böylece bulunulan hacme ve hacim içindeki bedene odaklanan bir mekân üretilir. Topluluk, birbiri ile ve içinde yer aldığı mekanla kurdukları ilişkiden faydalanır, mimarlığın bir araç olarak nasıl yol gösterebileceğini sorgular.

Aralık ayında gerçekleşecek üçüncü atölye ile ise araştırmanın ilk bölümü tamamlanacak. “Ritim Mekân” ile önceki atölyelerde olduğu gibi katılımcılar ve yürütücülerden oluşan topluluk -MEKÂN araştırmacıları- bedenleri üzerinden kolektif bir üretim sürecine girecekler!

Mekân Yürütücüleri

Zeynep Burcu Kaya / Mimar: 2011 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde mimarlık eğitimine başladım. Yeryüzü Derneği’nin ekoköy saman evini hayata geçirdim. Çağdaş yapı teknikleriyle doğal malzemeleri birleştiren tasarımlarla ilgileniyorum. AURA Istanbul bünyesinde “Beden-Mekân İlişkileri Üzerinden Sezgisel Mimari” konulu araştırma projem üzerine çalışıyorum.

İpek Kuran / Yoga Eğitmeni (RYT 200 | Yoga Alliance) – Mimar: 2013 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden mezun oldum. UCL Bartlett School of Architecture -Interaktif Tasarım Laboratuvarı’nda başladığım lisansüstü çalışmalarıma İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım YL. programında devam etmekteyim. Çalışmalarımın odak noktasını beden-mekân etkileşimi oluşturmakta. Bu bağlamda ilgi alanlarım interaktif tasarım ve giyilebilir teknolojilerin yanısıra; biyomateryaller ve biyomimetik tasarım. Doğaya entegre ve doğayla birlikte büyüyüp gelişen bir mimarlık hayalim var ve mimari üretimimi hem proje hem de akademik anlamda bu anlayışla şekillendirmeye çalışıyorum.
Selen Lun: 2017’de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Bölümün’den mezun oldum. Şu zamana kadar tiyatro ve oyunculuk araştırmalarım boyunca olabildiğince çok atölye ve bireysel çalışmalara katıldım; pantomim,fiziksel tiyatro,modern dans merkezde olmak üzere bir çok disiplin ve yolda eğitim aldım,eğitim verdim; yurt içi ve yurt dışı bir çok sanatçıyla çalışma şansım oldu; bunlar içinde Polonya’daki Warszawskie Centrum Pantomimy oyuncuları, Alexandra Kazazou, Oliver Pollack, Jun Takahashi, Lionel Menard, Bartlomiej Ostapczuk, Ng Shui Larry, İlyas Odman, Fatih Gençkal, Unga Klara ekibi gibi sanatçılar bulunmaktadır.Hali hazırda kendi oyunlarımı yazıp yönetip oynamaya devam etmekteyim.

  • Çalışma 16.00 – 20.00 saatleri arasında Danshane’de gerçekleşecektir.
  • Kontenjan sınırlıdır.
  • 3 günlük atölye ücreti 180 tldir. (Öğrenci indirimi ile 150 tl)


İletişim:

E: [email protected]
E: [email protected]
T: 05558276064
T: 05374369830

Etiketler

Bir cevap yazın