Revaluate Ecoland: Kentin Gelecek Kurgusunda Ekolojik Bileşenler

IAPS-CSBE Kültür ve Mekan Tasarım Atölyesi 5'in etkinliklerinden Revaluate Ecoland Atölyesi'nin yürütücüleri Orkun Beydağı ve Cemre Çelikcan. Katılmak için son başvuru tarihi 10 Eylül.

Atölye Konusu:

“Kentsel tasarım, bir çok farklı koşulun ve dinamiğin bir araya gelmesinin sonucu olarak yorumlanabilir. Sosyo-kültürel koşullar, ekonomik dinamikler, yerel veya tepeden inme politikalar kentin organik, çizgisel olmayan gelişimini etkiler. Doğal koşullar ise geçmişten beri bir yerleşimde en etkin koşul olarak kendini gösterir. Konumu, su ve maden kaynakları, tarıma elverişlilik hali gibi yaşamsal faaliyetleri sürdürmek için gerekli şartlar, şehrin doğal koşullar ile kurduğu ilişkiler ile sağlanır. Günümüze doğru geldikçe ise sanayi ve hizmet sektörünün ve teknolojik imkanların gelişimi ile sahip olduğumuz yanılgısına düştüğümüz doğayı dönüştürebilme gücü, bu ilişkilerin öneminin görmezden gelinmesine sebep olmaktadır.

Devamlı büyümekte ve dönüştürülmekte(!) olan İstanbul’un su kaynakları, ormanlar, bostan arazileri, dereler gibi ekolojik bileşenleri için de aynı durum söz konusudur. Özellikle dereler bakımından zengin bir şehir olan İstanbul’da, Bizans Dönemi’nden Osmanlı’ya dek dere çevreleri sosyal ve kültürel hayatta önemli bir yer tutmuştur. Kent yaşamına bu denli dahil olan bu dereler sanayi ve hizmet sektörünün gelişimi ile artan nüfusa yer açmak için, çoğu yerde yol açmak için günümüzde kurutulmuş ya da kanallar içine alınmışlardır. 

Dereler geçmişten bugüne farklı formlarda kentin bileşeni olarak varlığını sürdürüyorsa, bugün yeraltındaki derelerin yeniden form değiştirmesi daha sürdürülebilir bir kentsel tasarım sürecinin başlangıcı olabilir mi? İstanbul’un aktif topoğrafyası, kent ve bir ekolojik bileşenin yeni formu arasında nasıl ilişkiler kurulabilir? Bir ‘palimpsest’ kent olarak İstanbul’un katmanlarının ekolojik boyutuna odaklanan atölye çalışmasında, katılımcılardan bu bağlamda ütopik veya distopik bir anlatı kurmaları, bu anlatıyı iki ve üç boyutlu teknikler geliştirerek mekansallaştırmaları beklenmektedir.”

Bilgi için:

Atölye Koordinasyon Ekibi

Bilgen Ataç, [email protected]
E. Cemre Çelikcan, [email protected]
Hale Sinirlioğlu, [email protected]
Beril Sulamacı, [email protected]
Etkinlik Web Siteleri: www.iapscsbe.maltepe.edu.tr

iksvakademi-iapscsbe.tumblr.com
İletişim: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın