Prof.Dr. Bilsay Kuruç: “Planlama ve Kalkınma”

Söyleşi, 17 Mayıs 2013 Cuma günü saat 18:00'de TMMOB Peyzaj Mimaları Odası Genel Merkezi'nde yapılıyor.

13 Mayıs Peyzaj Mimarlığı Kutlama etkinlikleri kapsamında “Peyzaj mimarlığı / kalkınma / planlama üçgeni ve gelenekten geleceğe” ana konseptinde ülke kalkınma planlarının tartışmaya açılacağı “Planlama ve Kalkınma” konulu söyleşide Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden ve 1978 – 79 yıllarında Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı Prof.Dr. Bilsay KURUÇ konuk olacak.

Ülkemiz kalkınma politkalarının oluşturulması, yatırım plan ve prgramlarının 2000’li yıllar itibari ile dahaağırlıklı olarak doğal ve kültürel alanlarımız ve varlık değerlerimiz üzerinden oluşturulması düzleminde kalkınma politikalrı ve programlarının yazılımında peyzaj mimarlığı ilke ve esaslarının, planlama tekniklrinin, ulusal plan kademelerinde eski Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) gelenekleri ile bugün Kalkınma Bakanlığı yapılanmasının karşılaştırılacağı söyleşide kamu yönetimlerine ülke stratejik planlarının hazrılanma süreçlerinde mesleki disiplinimizden verilebiecek katma değer tartışmalrının yürütüleceği ve bir dönem DPT Müsteşarlığı görevinde bulunmuş konuğumuzun planlama tekniklerine ve ekonomik kalkınma model üretim ilkeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak.

Etiketler

Bir cevap yazın