Praksis Olarak Mimarlık: Güncel Manifestolar ve Uygulamalar

Mimarlık Vakfı'nın düzenlediği "Praksis Olarak Mimarlık: Güncel Manifestolar ve Uygulamalar" paneli, 9 Nisan'da Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nde yapılacak.

Panel Programı

  • 16.00 AÇILIŞ
  • 16.10-17.20 PANEL

Kolaylaştırıcı: Gül Köksal, Doç.Dr. / Kocaeli Dayanışma Akademisi-Kampussüzler Ders Ortaklığı
Konuşmacılar: Sait Ali Köknar, Doç. Dr. / Kadir Has Üniversitesi
Sinan Omacan, Y. Mimar / MO İstanbul BK Şb. YK Bşk. Yrd.
Güven Arif Sargın, Prof.Dr./ODTÜ

  • 17.40-19.00 FORUM

Kolaylaştırıcı: Sait Ali Köknar, Doç. Dr. / Kadir Has Üniversitesi

Panel Tanıtım Metni 

Mimarlık-kent-toplum bağlamını daha geniş bakış ve uzun solukla ele alabilecek resmi yapılanmalardan bağımsız bir bilgi üretimi ve tartışma ortamı oluşturmayı; formel/informel eğitim ve araştırma ağırlıklı çalışmalarla bir düşünce okulu olmayı hedefleyen Mimarlık Vakfı Akademisi (MİV-AKADEMİ) oluşum süreci içindeyiz.

Bu sürecin ilk etkinliğini; mimarlık mesleğinin sorgulanması bağlamında Mimar Sinan Gününde gerçekleştiriyoruz. Dünyada güncel mimarlık pratiğinin eleştirisine dayalı alternatif yaklaşımları, manifestoları ve uygulamaları ele alacağımız bu toplantının daha sonraki atölye, seminer ve araştırmalara öncülük yapması umuduyla herkesi Panel/Forumumuza bekliyoruz.

*Katılım önkayıt gerektirmemektedir.
Etkinlik sekreterya asistanı Merve YILDIRIM

Etiketler

Bir cevap yazın