Politikanın Katı Hali: Diyarbakır’da Karşıt Mekansallıklar ve Hegemonya Mücadelesi

Çarşamba Seminerleri'nde bu hafta Fırat Genç #doktora teması kapsamında "Politikanın Katı Hali: Diyarbakır’da Karşıt Mekansallıklar ve Hegemonya Mücadelesi" başlıklı sunumunu 8 Nisan saat 11:00'de MSGSÜ Fındıklı Kampüsü/Video Konferans Salonu'nda yapacak.

Sunuşunun tanıtım metni:

“Diyarbakır muazzam bir değişim geçiriyor. Kentin fiziki çevresi, kentte yaşayanların mekansal tecrübeleri, yerel ve merkezi siyasal aktörlerin kentsel tahayyülleri, eşzamanlı olarak yeni imkanlar ve çatışmalar yaratarak dönüşüyor. Kürt sorunu olarak adlandırılan toplumsal-politik çatışmanın tam kalbinde yer alan Diyarbakır’ın dönüşümünü anlamlandırmak, Türkiye kentlerinin geçirdiği yakın zamanlı değişime “merkez”in dışından ışık düşürmek, neoliberalleşme süreçleri ile kentsel olan arasındaki ilişkiyi daha nüanslı biçimde kavramsallaştırmak için kilit önemde. Bu seminer, Diyarbakır’ın tarihi merkezindeki yenileme süreci ile çeperlerinde gözlenen hızlı banliyöleşme sürecine aynı anda odaklanarak, kentin 1999 sonrası mekansal serüveninin maddi, kurumsal ve ideolojik boyutlarını ortaya koymayı amaçlıyor. Diyarbakır’daki mekan üretim süreçlerini çok veçheli bir hegemonya mücadelesi ve farklı mekansallıkların karşılaşmaları üzerinden okuyarak, neoliberal şehirciliğin Türkiye’de hangi koşullarda hegemonik olabildiğini tartışmaya açıyor.”

Etiketler

Bir cevap yazın