Politeknik Bilim Teknik Kent Emek Söyleşileri: Narmanlı Han Örneği Üzerinden Kolektif Bellekte Yeri Olan Tarihi Yapılar ve Mimari Koruma

"Politeknik Bilim, Teknik, Kent, Emek Söyleşileri"nin dördüncüsünde, Prof.Dr. Zeynep Ahunbay ve Doç.Dr. Gül Köksal ile Narmanlı Han'ın tartışmalı restorasyonu üzerinden koruma, Beyoğlu ve kent mücadelesi konuşulacak.

“Politeknik Bilim, Teknik, Kent, Emek Söyleşileri”, kent gündemi ile devam ediyor. 4 Ocak Perşembe günü 19:30’da Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda gerçekleştirilecek söyleşide, çalışmalarına başlandığı günden itibaren kentin tüm öznelerinin tepki ve eleştirilerine kapalı olarak gerçekleştirilen, İstiklal Caddesi’ndeki Narmanlı Han’ın tartışmalı restorasyonu ekseninde korumanın ne olduğu, Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm tartışılacak.

Söyleşi, koruma uzmanı mimar Prof.Dr. Zeynep Ahunbay ve koruma uzmanı mimar Doç.Dr. Gül Köksal’ın katılımı ile, mimar Arş. Gör. Nur Umar’ın moderasyonunda gerçekleşecektir. Katılım herkese açıktır.

Etiketler

Bir cevap yazın