Poedat Konferansı 2023 Çağrısı

Düzenlendiği 2018 ve 2015 tarihlerinde binlerce kişiyi bir araya getirmiş olan Poedat Konferansı, şimdi 2023 için hazırlanıyor.

Çeşitli alanlarda çalışan ve üreten akademisyenlerden, araştırmacılardan ve öğrencilerden oluşan Poedat, güncel araştırmaların özgür bir ortamda tartışılmasına olanak sağlıyor. Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve araştırmacılar başta olmak üzere dahil olmak isteyen herkes için 7-9 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul Galata’daki Postane’de düzenlenecek olan Poedat Konferansı 2023, sosyal bilimlerin birçok alanından araştırmaların aktarımına olanak tanıyacak.

Konferans, tüm konuşmacı ve katılımcılar için ücretsiz olarak gerçekleşecektir.

Konferansın Bilim Kurulu’nu Prof. Dr. Adil Sarıbay (Kadir Has Üniversitesi), Dr. Berk Esen (Sabancı Üniversitesi), Dr. Deniz Gündoğan İbrişim (Sabancı Üniversitesi), Prof. Dr. Mahmut Tekçe (Marmara Üniversitesi), Doç. Dr. Nizam Onur Sönmez (İstanbul Teknik Üniversitesi), Dr. Tufan Kıymaz (Bilkent Üniversitesi), Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu (Boğaziçi Üniversitesi) ve Dr. Zeynep Talay Turner (İstanbul Bilgi Üniversitesi) oluştururken, konferansa bildiri özeti göndermek için son tarih 8 Ocak 2023.

Konferans Tarihi: 7 – 9 Nisan 2023

Bildiri Özeti Son Tarih: 08 Ocak 2023

Bildiri Alanları

 1. Analitik felsefede yeni açılımlar
 2. Etikte güncel tartışmalar
 3. Demokrasinin kapsamı, özgürlüğün katmanları, adaletin anlamı
 4. Ekonomide yeni çözümlemeler, davranışsal ekonomi, refah ve yoksulluk ölçümleri, eşitsizliği azaltan sosyal politikalar
 5. İyi oluş, sağlamlık, yaralanabilirlik, bedene dayalı ayrımcılıklar, engellilik ve yaşlılık araştırmaları
 6. Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsellik
 7. Hayvan çalışmaları, türlerarası etkileşimler, vegan yaşam
 8. İklim krizi ekseninde Yeşil Yeni Düzen
 9. Teknolojik dönüşümler, dijital sorunlar, öğrenen makineler, yapay varlıklar, düşlenen gelecekler
 10. Değişen kent, çağrılan taşra, hareket eden yaban
 11. Sanat incelemeleri ve iletişim biçimleri
 12. Alt kültürler, karşı kültürler, ötekiler, çemberden dışlananlar, sınırları geçenler

Detaylı bilgi ve sorularınız için  bilgi@poedat.org adresinden iletişime geçilebilir.

Poedat Hakkında

Entelektüel etkileşimler. Disiplinlerarası kesişimler.

Poedat, çeşitli alanlarda çalışan ve üreten akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin yönettiği, on yıldır özgür dışa vuruma olanak sağlayan, güncelliğini koruyan etkinlikler düzenliyor. Seminerler, konferanslar, kamplar, atölyeler, zirveler ve özel gruplar gibi çeşitli formatlarda gerçekleşen etkinlikler, akademik bir tutumla kurgulanan ve içerik olarak birbirinden farklılaşan çalışmalardan oluşuyor.

Dostluk ağı ile entellektüel arayışlarla farklı arka planlardan gelen kişileri aynı paydada buluşturan Poedat, üyeleri arasında sıkı ve sürdürülebilir bağların kurulmasını hedefler.

Poedat’ın küçük çaplı etkinliklerini bir çekirdek ekip yönetirken yatay örgütlenmeyi derinleştirmek amacıyla kitlesel etkinlikler üyelerin gönüllülük temelinde katkı sunduğu bir hazırlık sürecinden geçer. Poedat’ın geleceğiyle ilgili düşüncelerini paylaşabilecekleri ve kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı zirveler düzenlenir.

Açıklığı temel alan Poedat, deneysel biçimler bulmaya çalışır ve etkinliklerini olabildiğince alternatif mekânlarla, yöntemlerle ve kişilerle gerçekleştirir. Poedat, üyeleriyle içsel ve yaşayan bir bağ kurarken önceden belirlenmiş bir yapısının olmamasıyla ve akış içinde evrilen bir kendiliğindenliğe sahip olmasıyla deneysel deneyim ilkesiyle diğer topluluklardan ayrılıyor.

Güvenli alan gereği Poedat içinde herkes ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, fiziksel ve zihinsel özellikleri, yaşı, eğitim seviyesi, kültürel alışkanlıkları, toplumsal konumu, maddi durumu, inancı, politik düşünceleri, dünya görüşü ve yaşam biçimi ne olursa olsun kişiliği ölçüsünde hak ettiği saygıyı özgürlükçü ve barışçıl bir ortamda bulur.

Daha fazla bilgiye buradan ulaşılabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın