Perşembe Konuşmaları: Murat Güvenç – “Kentsel Dönüşümü Düşünmek: Toplumsal – Historiografik Temsil / Anlatı Sorunları”

Konuşma, 14 Mart Perşembe günün saat 18:30 - 20:30 arası Aynalı Geçit'te düzenleniyor.

20.yy kentsel planlama ve tasarım tarihi mükemmel sanılan projelerin yol açtığı felaketlerle dolu. Ancak şu sıra tam ters köşeye savrulmuş durumdayız. Kentsel Dönüşüm, zorlu temsil, teşhis, değerlendirme ve izlenme sorunlarıyla yüklü, iletişimi zor açık uçlu ve esnek politik bir süreç. Oluşacak kentsel çevrenin niteliği ve çerçeveleyeceği yaşam tarzları öngörülemiyor. Kent tarihçiliği ve toplumun geleceği açısından çetin ahlaki açmazlar kuramsal-metodolojik veçheler içeren Kentsel Dönüşüm süreci aşağıdaki sorular üzerinden irdeleyecek.. Son aylarda toplumsal gündemin üst sıralarına tırmanan Kentsel Dönüşüm uygulamalarını hangi bağlamda hangi terimlerle yorumlanmalı? Kentsel Dönüşüm deprem güvenli yapılara geçişle ilişkili basit bir yapılı çevre değişiminden ibaret mi? Proje 21 yüzyılın eşiğinde, 2023 hedef yılına odaklı, Kentsel Dönüşüm Projesi topluma ne vaat ve ne ima ediyor? Hayata nasıl geçecek? Alternatif bir Kentsel Dönüşüm süreci mümkün mü ? 20 yy. İstanbul kent tarihine ilişkin görseller eşliğindeki sunum karmaşık kentsel dönüşüm süreçlerinin temsil ve historiografi sorunlarına yönelik ve toplumsal duyarlılığı arttırmaya yönelik bir araştırma süreci önerisiyle sonlanıyor.

Etiketler

Bir cevap yazın