Perşembe Araştırmaları #3 – Bir Değer Brikolajı Olarak Kültürel Miras

Atölye Mil ve Tasarım Atölyesi Kadıköy'ün düzenlediği Perşembe Araştırmaları serisinin üçüncü konuğu Gülce Okyay. Sunum ve atölye, 13 Nisan'da Tasarım Atölyesi Kadıköy'de gerçekleşecek.

9 hafta boyunca sürecek olan “Perşembe Araştırmaları” serisinde, konuşmacılar, araştırmalarını anlatan kısa bir sunum yapıyorlar. Sunum, açık bir tartışma olarak devam ediyor. Ardından araştırmaya yönelik paralel bir üretim olarak atölye çalışması başlıyor.

Ersa Mobilya sponsorluğunda ve Atölye Mil küratörlüğünde gerçekleşecek olan etkinliğin sıradaki konuğu, “Bir Değer Brikolajı Olarak Kültürel Miras” başlıklı çalışmasıyla Gulce Okyay. Sunum herkesin katılımına açık. Atölyeye katılmak için ise, kontenjan sınırlı olduğu için ön kayıt gerekiyor.

Ön kayıt ve bilgi için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

Etkinlik Hakkında:

Kültürel miras, varolduğu dönem ve yere özgü, devamlılığı olan bir sosyal yapı olarak düşünülebilir. Kültürel değerler –ya da en geniş anlamıyla değerler- ise, bu sosyal yapının ve onu oluşturan küçük veya büyük ölçekli bütün öğelerin temel taşı ve koruma olgusunun en önemli dayanak noktasıdır. Bu bağlamda, kültürel değer ve miras kavramları arasında birbirini doğuran, besleyen ve geliştiren kompozit bir ilişkiden söz etmek mümkün olmaktadır.

Ne var ki; değerler esas olarak onlara yüklenen kültürel, felsefi, spiritüel, tarihi, psikolojik, materyal vd. referansların bir araya getirmiş olduğu fenomenlerdir. Kişi veya toplulukların yaşadıkları kültürel ve sosyal çevreyle kurduğu ilişkiden doğar ve gelişirler. Kişiden kişiye, toplumdan topluma, kültürden kültüre ve devirden devire değişiklik gösterebilirler. Bu nedenle, özellikle son yıllarda farklı uzman, kurum ve kuruluş tarafından oluşturulan ve yayımlanan değer esaslı koruma metodolojileri ekseninde bu konu koruma pratiği bakımından sistematik ve ortak bir paydada buluşulmasına olanak tanıyacak biçimde ele alınmaya çalışılmaktadır.

Çalışma kapsamında, atölye yürütücüsü tarafından kent için önemli bazı kültür varlıkları belirlenecek ve katılımcılardan seçilen kültür varlıklarına atfettikleri değerleri ifade etmeleri istenecektir. Çalışma yordamıyla, çeşitli arkaplanlardan gelen farklı katılımcıların kültürel mirasa yönelik değerlerinin bir araya getirilmesi, varsa farklılaşan ve benzerlik gösteren yanların ve yaygın dağılımın belirlenmesi, değerlerin değişebilirliğinin sorgulanması ve bu onların biraradalığından ortak anlamlı bir bütün elde edilip edilemeyeceğinin irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Etiketler

Bir cevap yazın