Pax Ottomana, Mimari ve Şehir: Osmanlı’nın Anadolu’yu Fethinde Amasya’nın Rolü (1387-1481)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı, Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar dersi kapsamında düzenlenen seminer dizisinin 18. oturumunun konuğu "Pax Ottomana, Mimari ve Şehir: Osmanlı’nın Anadolu’yu Fethinde Amasya’nın Rolü (1387-1481)" başlıklı konuşmasıyla Hasan Karataş olacak.

Etkinliğin tanıtım metni:

Bu sunumda Amasya’nın on beşinci yüzyılda fethi ve Osmanlılaşma süreci, şehre yeni gelen Osmanlılar ve onların yerel müttefiklerinin şehrin fiziki yapısını değiştirmeleri üzerinden anlatılacaktır. Amasya’nın genişleyen Osmanlı topraklarına dahil olmasıyla birlikte şehirde yoğun biçimde bina edilen zaviyeli camilerin muhtelif işlevleri üzerinde durulacak; bu mimarinin şehrin Osmanlının Amasya ve Anadolu’yu fethindeki rolü tartışılacaktır. Ayrıca bu camiler arasında vakfiyesi yeni keşfedilen Amasya Yakup Paşa Çilehanesi üzerine yoğunlaşılarak dönemin siyasi, mimari ve sosyal gelişmelerinin daha kapsayıcı bir çerçeve içinde alınması gerekliliğinin altı çizilecektir.

Hasan Karataş Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 2000 yılında mezun olmuş, lisansüstü çalışmalarını University of California Berkeley’de tamamlamıştır. Sabancı Üniversitesi, New York University, University of Saint Thomas, İstanbul Üniversitesi’nde görev yapan Karataş, çalışmalarına İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde devam etmektedir. Osmanlı sosyo-ekonomik tarihi, Osmanlı taşra teşkilatı, şehir tarihi konuları üzerine araştırmalar yapan Karataş Osmanlıca, Osmanlı tarihi, Ortadoğu’da şehir ve toplum, bilim tarihi derslerini vermektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın