Panoramik Geç Dönem Osmanlı Mimarisi Kampı

Semra Horuz (Bahçeşehir Uni./MIT) eğitmenliği ve Gül Deniz Korkusuz (METU) koordinatörlüğünde, Şirince’deki Arkhé Projesi Yaz Okulu’nda düzenlenen “Panoramik Geç Dönem Osmanlı Mimarisi” kampı 13-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Panoramik Geç Dönem Osmanlı Mimarisi kampı, 19. yüzyıl Osmanlı kent ve mimarlık kültürünü, dönüşen mimari geleneklerin üslup özelliklerini ve bu dönemle ilgili çalışmaları meşgul eden ana temaları ve soruları konu ediyor. Kampın hedefi, son yıllarda, mevcut paradigmaları yeniden alan ve geç dönem Osmanlı mimarlık kültürünü daha kapsamlı anlamaya yönelik artan eleştirel çalışmaları katılımcılara tanıtmak ve tartışmaya açmak.

Kamp eğitimi Semra Horuz eğitmenliğinde sürecek, gezi, kolektif okumalar ve konuyla ilgili uzman misafir konuşmacıların yüz yüze ve Zoom üzerinden yapacağı sunumlarla zenginleşecek.

Misafir Konuşmacılar

Büke Uras (Mimar/Bağımsız Araştırmacı): 19. yüzyılda Osmanlı mimarlık kültürüne çok önemli izler bırakmış Ermeni mimar ailesi Balyanlar hakkında konuşacak. Yeni arşiv malzemeleriyle, mimarlık alanında üç nesil faaliyet göstermiş Balyan ailesinin inşa edilmiş ve edilmemiş yapılarına ışık tutacak.

Nilay Özlü (İstanbul Bilgi Üniversitesi): Topkapı Sarayı’nın hanedana değil müzelere, gezilere ve sergilere nasıl ev sahipliği yaptığını anlatacak ve saray kompleksinin 19. yüzyıl dönüşümünü irdeleyecek.

Firuzan Melike Sümertaş (İstanbul Kent Üniversitesi/Brandenburgische Technische Universität): Osmanlı başkentinde mimarlığın, kent tarihinin, arkeolojinin bir ilgi alanı, merak unsuru haline nasıl geldiğini anlatacak. 19. yüzyıl İstanbul’unda kentsel araştırma ve arkeoloji alanlarındaki gayri-Müslim aktörleri inceleyecek.

Ümit Fırat Açıkgöz (The American University of Beirut): Beyrut’un önemli bir liman kentine dönüşümünü ve Fransız mandası dönemine kadar olan süreçte, kentin çehresinin yeni ticari, eğitim ve yönetim yapılarıyla nasıl değiştiğini ortaya koyacak.

Başvuru

Sorular ve başvurular için archeprojesi.com adresini ziyaret edebilir, [email protected], [email protected] adreslerine e-posta ile ulaşabilirsiniz.

Program

Etiketler

Bir cevap yazın