Panel/Forum: “Konut Hakkı”

31 Mart Pazar günü saat 15:00'de Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde gerçekleşiyor.

İnsanın onuruna yakışır bir konutta barınma olanağına kavuşturulması en temel insan haklarından biridir. Özellikle kentsel dönüşüm uygulamalarının binlerce kişiyi yerinden ettiği günümüzde, konut hakkı kavramı ve bu konudaki hak ihlalleri konusunda uluslararası deneyim, yaklaşım ve aktarımlar son derece önem kazanmış bulunmaktadır.

31 Mart 2013 Pazar günü, saat 15.00’te TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binasında Kent Hareketleri’nin katılımı ile gerçekleştirilecek “Konut Hakkı” konulu Panel/Forum’a tüm meslektaşlarımız, duyarlı İstanbullular ve basınımız davetlidir.

“Konut Hakkı” konulu Panel/Forum’un sonuçları, 1 Nisan 2013 günü, saat 11.00’de TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binasında, konuklarımızın da katılımı ile yapılacak basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulacak.

Miloon Kothari
BM 2000-2008 Konut Hakkı Özel Raportörü
Birçok üniversite ve enstitüde misafir profesör olarak dersler veren mimar Miloon Kothari, Pratt Institute, Columbia Üniversitesi (NewYork) ve Maharaja Sayajirao Üniversitesi’nden (Hindistan) mezun oldu. 2000-2008 seneleri arasında Birleşmiş Milletlerin ilk Konut Hakkı Raportörü olarak 8 yıl görevde kaldı ve konut hakkının geliştirilmesi için çaba harcadı.

Özellikle ekonomik, sosyal ve kültürel haklar konusundaki uluslararası çalışmaları ile bilinen Kothari, Habitat International Coalition bünyesindeki Housing and Landrights Network toplantılarının organizatörü ve uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Ticaret ve Yatırımda İnsan Hakları Komitesi’nin de kurucularındandır. Konut ve toprak hakkı üzerine büyük deneyimi olan Kothari, tüm yönleriyle ekonomik, sosyal ve kültürel hakların gerçekleştirilmeleri için çalışmaktadır. “Konut ve toprak hakkı”, “kadınlar ve konut”, “toprak, mülk ve miras”, “zorla tahliyeler”, “küreselleşme ve insan hakları üzerine etkisi”, “çevre, sağlık ve insan hakları”, “kırsal konut ve doğal kaynaklar”, “göstergeler, konut ve konut hakları”, “sivil toplum, konut ve konut hakları”, “ticaret, yatırım ve insan hakları” ve “kentleşme ve insan hakları” konularında 50’den fazla çalışmaya imza atmıştır.

Raportorlük görevi sırasında, afet ertesi durumlarda insan haklarına saygı yükümlülüğünün yerine getirilmesine yönelik stratejilere odaklanan Miloon Kothari, neoliberal politikalar ve güvenlik politikalarının demokrasi ve insan haklarına etkileri üzerine de çalışmalar yapmaktadır.

Bahram Ghazi
BM-İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Görevlisi
Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk doktoralarına sahip olan Bahram Ghazi, insan hakları çalışmaları üzerine büyük deneyim sahibidir. BM-İnsan Hakları Kurulu’nun atadığı değişik konulardaki insan hakları uzmanlarıyla çeşitli tematik çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Şu anda BM-İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bünyesinde, elverişli konut hakkı, su hakkı ve toprak sorunları üzerine odaklanan çalışmaların içindedir. Faaliyet alanının bir parçası olarak, dünyanın çeşitli bölgelerinde, özellikle elverişli konut hakkı ile ilgili bilgi toplama ve değerlendirme çalışmalarının içinde yer almıştır.

Yayınlananan çalışmaları:
“The IMF, the World Bank Group and the Question of Human Rights” (Transnational Publishers, 2005) -IMF, Dünya Bankası Grubu ve İnsan Hakları Suali (2005)

“Attacking the Root Causes of Torture: Poverty, Inequality and Violence, An Interdisciplinary Study” (OMCT, 2006)- İşkence, Yoksulluk, Eşitsizlik ve Şiddetin Temel Nedenleriyle Uğraşmak, Disiplinlerarası Bir Çalışma (2006)

Etiketler

Bir cevap yazın