Pandemi Sürecinde Güncel Gelişmeler ve Geleceğe Dönük Yaklaşımlar: Tasarım Eğitimi ve Uygulamaları

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 29-30 Mart 2021 tarihlerinde, "Pandemi Sürecinde Güncel Gelişmeler ve Geleceğe Dönük Yaklaşımlar: Tasarım Eğitimi ve Uygulamaları" isimli çevrimiçi yapılacak olan Ulusal Eğitim Sempozyumu düzenliyor. Tam metin bildiri gönderimi için son tarih 24 Şubat

Kayıt ve Önemli Tarihler

 • Sempozyum Tarihi: 29-30 Mart
 • Tam Metin Bildiri Gönderimi Son Tarih: 24 Şubat 2021
 • Bildiri Metinlerinin Revizyon Sonrası Son Gönderim Tarihi: 15 Mart 2021
 • Bildiri Metinlerinin İletileceği Mail Adresi: [email protected]

Sempozyum Konu Başlıkları

 • Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitimde Yeni Uygulamalar ve Geleceğe Dönük Eylem Planlarının Oluşturulması
 • Eğitimde Esneklik ve Karma Yöntemler
 • Tasarım Atölyelerinde Üretim Metotları
 • Disiplinler Arası Çalışmalar
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Mekan Tasarımında Güncel gelişmeler; Pandemi Koşullarına Göre Mekan Organizasyonu İlkeleri ve Uygulama Örneklerinin Araştırılması
 • Bilginin Üretilmesi ve Dönüştürülmesinde Yeni Yöntem ve Uygulamalar
 • Güncelden Geleceğe Yeni Arayışlar
 • Pandemi Sürecinde Tasarım Eğitiminde Evrensel Yaklaşımlar

Bildiriler sempozyum sonrasında e-kitap olarak ISBN numarası ile yayınlanacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın