Özyeğin Üniversitesi 10. Yıl Etkinlikleri: YAKLAŞ

Özyeğin Üniversitesi 10. Yıl Etkinlikleri'nin ilki, 17-18 Ekim tarihlerinde ÖzÜ Forum Alanı'nda YAKLAŞ temasıyla yapılacak.

“ÖzÜ Disiplinlerötesi Düşünce” tarafından kurgunan etkinlik, farklı disiplinler arasındaki mesafeyi azaltmak amacıyla yaklaşmayı öneriyor.

Özü Disiplinlerötesi Düşünce, amacını, disiplinler bazında ayrışmış durumdaki bilgiyi yeniden bir araya getirmek, bütünleştirmek ve disiplinlerötesine geçmek için gerekli koşulların sağlanması olarak özetliyor.

İçeriği M. Pınar Mengüç, Özlem Bahadır Karaoğlu ve Gökçe Ötkün tarafından kurgulanan etkinlik, son yıllarda gündemde önemli bir yer tutan “disiplinlerötesi düşünce”, “inovatif öğrenme ve iş modelleri” ve “çoklu bağlantılar” temaları etrafında şekilleniyor.

Etkinliğin birinci günü dört ayrı temanın kolaylaştırıcılığında ekonomiden mimarlığa, gastronomiden mühendisliğe farklı disiplinlerden konuşmacılar bir araya geliyor.

Etkinliğin ikinci günü ÖzÜ lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşacak karma disiplinli ekipler, atölyelerde disiplinlerötesi düşünceyi deneyimleme imkanı bulacak.

Etkinlik detayları için tıklayınız.

Etiketler

Bir cevap yazın