Oyunlaştırma ve Mekan Çalıştayı

Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında tasarım alanında öğrenim gören farklı disiplinlerden lisans ve lisansüstü öğrencilerin “oyunlaştırma ve mekan” teması ile bir araya geleceği tasarım atölyeleri düzenliyor.

Oyun, tarih boyunca yaşamın ayrılmaz bir parçası, canlıların çevreleri ile kurdukları ilişki ve öğrenme süreçleri için güçlü bir çerçeve olmuştur. Bu güçlü kavramsal ve yöntemsel çerçeve, bugün “oyunlaştırma” olarak her alanda karşımıza çıkmaktadır. Oyun tasarım konseptleri ve öğeleri, yaygın olarak oyun dışı alanlarda öğrenme, motivasyonun artırılması ve kullanıcıları problem çözmeye teşvik etmesi gibi amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır. Oyunlaştırmayla tasarımcı-kullanıcı-mekan arasındaki etkileşimi arttırmak için nasıl arayüzler geliştirilebilir?

Kentin okunması, tarihsel süreçlerin kayıt altına alınması, herkesin kolayca ve eğlenceli bir biçimde ulaşabileceği bir zemin haline nasıl getirilebilir?

Online ve sınıf içi eğitimler ve tasarım araştırmaları bu yöntemle nasıl zenginleştirilebilir?

Oyuna dair öğeler ve düşünce biçimleri ile mekansal öğeler arasındaki bağ ne gibi potansiyeller barındırmaktadır?

Mekanı anlamak ve şekillendirmek için tasarım süreçlerinde “oyunlaştırma”yı temel alarak neler tasarlanabilir?

Tüm bu sorulara, birlikte yanıt aramak için Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında tasarım alanında öğrenim gören farklı disiplinlerden lisans ve lisansüstü öğrencilerin “oyunlaştırma ve mekan” teması ile bir araya geleceği tasarım atölyeleri organize etmektedir. Online olarak gerçekleştirilecek programda yer almak isteyen atölye yürütücüleri, 18 Haziran 2021 tarihine kadar çalıştayın internet sitesinde yer alan “başvuru formunu” doldurarak başvurabilirler. Öğrenci başvuruları 1 Temmuz tarihinden itibaren alınacaktır.

Internet sitesi: 
https://sites.google.com/view/oyunlastirmavemekan

Etkinlik Zaman Çizelgesi:

  • Atölye yürütücüleri için son başvuru tarihi: 18 Haziran 2021
  • Atölyelerin temalarının ve etkinlik programının duyurulması: 1 Temmuz 2021
  • Öğrenciler için son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2021
  • Atölye listelerinin belirlenmesi ve katılımcılara duyurulması: 14 Temmuz 2021
  • Atölye süreci: 26-30 Temmuz 2021

Koordinasyon Ekibi:

  • Dr.Öğr.Üyesi Tunca Güzeloğlu
  • Dr.Öğr.Üyesi Derya Karadağ
  • Öğr.Gör. Simge Gülbahar
  • Öğr.Gör. Betül Ozar
  • Ar.Gör. Beyza Özdeniz
Etiketler

Bir yanıt yazın