“Övülen” ve “Yerilen” Mekanlara İmgelemle Gelecek Senaryoları

IAPS-CSBE Kültür ve Mekan Tasarım Atölyesi 5'in etkinliklerinden "Övülen" ve "Yerilen" Mekanlara İmgelemle Gelecek Senaryoları Atölyesi'nin yürütücüsü Kağan Günçe. Katılmak için son başvuru tarihi 10 Eylül.

Atölye Konusu:

“Silinmiş olanların yanı sıra hala çok katmanlı yapısını üzerinde barındıran İstanbul, yeni katmanları da bünyesine alabilecek niteliklere sahiptir. Oda ölçeğinden şehir ölçeğine kadar uzanan pek çok yaşanmışlığa sahip İstanbul, dinamik ve devinen bir yapı içerisindedir. Birçok medeniyetin izlerinin bulunduğu İstanbul’da, yaşanmışlığın simgesi olarak ön plana çıkmış birçok yapısal değerin yanı sıra, mütevazı ama mesafeli olsa da yaşamın içinde var olma mücadelesi veren değerler de vardır.

Atölye çalışmasının temel amacı, yaşanmışlığı olan mekanların genel bağlam içerisindeki yeri ve önemi vurgulanarak, hem döneme ait hem de mekana ait sosyal, kültürel, fiziksel, ekonomik, politik, toplumsal ve teknolojik içerikli katmanları sorgulanarak retrospektif bakış bütünlüğü ile imgelemler yapılacaktır. Sorgulamaların ve imgelemlerin yapılacağı yaşanmışlığı olan yapılar “övülen mekan”lar olabileceği gibi “yerilen mekan”lar da olabilir.

Gaston Bachelard’ın “Mekanın Poetikası” adlı kitabında da vurgulandığı üzere “mekan sadece olgusallığı ile değil, imgelemin bütün kayırıcılıkları ile yaşanmış ve yaşanacak olandır” yaklaşımından yola çıkılarak seçilen mekanların bütüncül bir yaklaşımla geleceğe yönelik kavramsal senaryolar kurgulayarak görsel mesajlara dönüştürülmesi ve üretilen çalışmaların görsel metin olarak (poster) yapılandırılması hedeflenmektedir.

Hedeflenen amaca ulaşabilmek için öncelikle “övülen mekan”, “yerilen mekan”, “imgelem” kavramlarının yanı sıra “Mekanın Poetikası”nda kullanılan temel kavramlar tartışılarak atölyenin felsefik temeli oluşturulacaktır. Bu oluşturulan temele dayalı olarak gözlem, biliş, röportaj, kısa araştırmalar ve etnografik araştırma yaklaşımı ile oda ölçeğinden şehir ölçeğine kadar uzanan yelpazeden hikayesi ve yaşanmışlıkları olan mekanlar seçilecek üzerinde çalışılacaktır.”

Bilgi için:

Atölye Koordinasyon Ekibi

Bilgen Ataç, [email protected]
E. Cemre Çelikcan, [email protected]
Hale Sinirlioğlu, [email protected]
Beril Sulamacı, [email protected]
Etkinlik Web Siteleri: www.iapscsbe.maltepe.edu.tr

iksvakademi-iapscsbe.tumblr.com
İletişim: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın