Otizm ve Mekan

Otizm ve Mekan Sergisi 05-12 Aralık 2017 tarihleri arasında TMMOB Mimarlar Odası Fuaye Salonu’nda sergilenecek. 5 Aralık 2017 saat 18:00'de sergi açılışıyla birlikte, bir söyleşi de yapılacak.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden Prof. Dr. Meltem Yılmaz ve Araştırma Görevlisi Büşra Gürdağ’ın hazırlamış olduğu Otizm ve Mekan Sergisi 05-12 Aralık 2017 tarihleri arasında TMMOB Mimarlar Odası Fuaye Salonu’nda sergilenecek.

Sergi Metninden:

Otizm, sosyal etkileşim ve iletişimde bozukluklarla, tekrarlayan davranışlar ve ilgi alanlarının sınırlılığı ile karakterize olan nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizmli bireyler duyusal uyaranları algılama ve uygun tepkileri organize etme konusunda farklı özelliklere sahiptirler. Kimi bireyler görsel, işitsel, dokunsal vb. uyaranlara duyarsız olabiliyorken, kimileri aşırı hassasiyet gösterebilmektedir. Gündelik yaşam çevremizi oluşturan yapılı çevreler ise bünyesinde pek çok uyarıcıyı barındırmaktadır. 

Sergi, otizmli bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasında mekan tasarımının önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Etiketler

Bir yanıt yazın