“Öteki Taraf” Sergisi

Sanatçı Gökte Tunç'un yanılsama etkisiyle yarattığı çok boyutlu objeler 11 Mart'a kadar Galeri Gart'ta görülebilir.

Sanatçı Gökte Tunç’un işleri, çizgiler ile zenginleştirilerek oluşturulan bol boşluklu, algıda yanılsamalara sebep olan dairesel üç boyutlu kompozisyonlar, varoluşsal göndermeler olarak okunabilir. Çünkü evrendeki dev mekanizmada birbirine bağlı, sistematik olarak çalışan hakim temel form ve hareket dairedir. Daire, yasamın varlığının sembolüdür. Güncel işlerinde kullandığı ayna çeşitleri (düz, iç bükey ve dış bükey) üzerine yansıyan ortam görüntüleri bazı geometrik çizim müdahaleleri ile yeni, simetrik bir ikinci boyut oluşturur. Bu işlem tekrarlanarak boyutlar çoğaltılır. Bu aslen bir yanılsamadır. İzleyici de bu yanılsamanın her zaman bir parçasıdır. Bu işler yer, mekân ve kişiler ile sürekli bir değişim halindedirler. İzleyici reel dünyadan sanatçının oluşturduğu öteki dünyalara yolculuk eder.

Sanatçının ana problematiği olan yabancılaşmanın en kuvvetli vücut bulduğu yer olan günümüz kent yaşamı, sanatçının işlerinde ilişkisellik ve dönüşüm potansiyelleri olarak merkezde yer alır. Bu doğrultuda mimar Murat Tabanlıoğlu sergiyi şöyle tanımlıyor:

Çoğu zaman atık endüstriyel malzeme ile üretilen, neredeyse monokrom etkisi yaratan renk sakinliği ile, üç boyutlu kentsel planları bazen de kesitleri çağrıştıran işlerin ardından Gökte Tunç, Galeri GArt’ta sergilenen Öteki Taraf’ta yer alan eserlerinde yine mekansallık etkisini sürdürüyor. Kurguları ve kullanılan malzeme sayesinde optik yanılsamalar doğuran, basit geometrik formların birbirleriyle kurduğu oyunlu ilişkisine izleyicinin bakışını da katan bu üç boyutlu nesneler, evrensel bilgiden kişisel hafızaya, geniş bir çağrışım yelpazesine açık duruyor. Aynı dili kullanan farklı nesnelerin bir aradalığı, Dünya dışında bir gezegende kurulmuş bir düzenin içinde ya da kaosunda bırakıyor izleyiciyi. Hatta, içlerinde vizör olduğu sanrısı yaratan, “saydam gözler” izleyicinin izlendiği duygusuna kapılmasına yol açabilecek tekinsiz bir mekanın sınırını çiziyorlar. Basit olanla karmaşık olan arasında kurduğu görsel ve görsel ötesi derinlik sayesinde, algıyı yönlendirmek ve hatta yaratmak konusunda elde ettiği başarı ile bu sergi, tek tek estetik nesneler olmanın ötesinde, metafizik ve yüksek teknolojinin hakim olduğu iki evren arasında, bütünsel bir deney yaşatıyor.

Sergi, 11 Mart tarihine kadar Pazar, Pazartesi günleri dışında her gün 11:00 -19:00 saatleri arasında gezilebilir.

Etiketler

Bir cevap yazın