Oryantalizm ve İdeoloji Sarkacında “İslam Şehri”

Lütfi Bergen, Lütfi Sunar, Mustafa Kömürcüoğlu ve Uğur Tanyeli'nin sunumlarıyla katılacağı panel "Oryantalizm ve İdeoloji Sarkacında 'İslam Şehri'" 9 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00'da İLEM Konferans Salonu'nda.

Türkiye’de kentsel olanın tarifi son yıllarda oldukça geniş bir sorunsalın içeriğini oluşturuyor. Ekonomik yapılanmalar ve siyasal hareketlilikler, mekansal kurgusunu kentlerin baskın imajı ile yeniden kurumsallaştırıyorlar.

Kent yazınının özcü yaklaşımlar içerisinde muhafazakarlarca oldukça geride kalmış bir arkeolojik arka planı var. Bu yazın, ülkede politik mevzilenmesini alan ögelerin hegomonyası ile baskılanmış durumda. Öte yandan, değişen devlet ve toplum doğasının kent mekanı üzerinden sorgulandığı, sahneye yeni kostümleri ile çıkan kapitalist ilişkilerin reddini içeren ve daha çok sömürge edilmiş kavramlara yaslanan bir dil, büyük ölçüde olan biteni tarif eder nitelikte. Fakat bu tarifin, tarihle anlama kavuşması, çapraz okumalarla reddiye yazdığı coğrafyaya tutunması da gerekiyor. Mekanın, düşünsel olanın eyleme kavuştuğu, toplumsallaşarak kenti kurduğu savunulurken, bizzat İslam Düşüncesi de, orada bir yerlerde üretilmeye devam ediyor. Bir yüceltmenin ya da reddin, tarihsel olan için metodolojik anlamsızlığı söz konusu. Hali hazırda olagelen ise bir geçmiş öykünmesi ya da manipülatif bir gelecek yazgısı. Oysa kent biliminin kavramsallaştırmaları, egemenin diline terk edilmeyecek, ideolojinin sömürüsüne bırakılmayacak ölçüde hayatın kendinden besleniyor. Küreselin ve yerelin kentteki çatışmasına, kendindeliğin düşünce ve eyleme biçimi, geniş bir okuma deneyimi ile katkı sunmak imkanını koruyor.

İLEM’de iki dönemdir devam eden bir İslam Şehri okuma çabası var. Bu azade kimliğin, oluşu ve olmayışı değil; ideolojik bir tutuma ya da siyasal bir retoriğe dönüşmeden sorgulanması gerekiyor. 9 Mayıs Cumartesi 18.00’de konu hakkında emek vermişleri bir araya getirecek bu panel, İslam Şehri kavramını biraz sanık sandalyesinde oturtup, biraz da kürsüye yerleştirip bir düşünce-mekan üretiminde bulunmak arzusundadır.

Panelistler:

  • Lütfi Bergen: Bir “Kent Olmayan” Toplumsallık Olarak İslam Şehri
  • Lütfi Sunar: Modernitenin Eşiğinde Batılı Seyyahların Gözünde İslam Şehri
  • Mustafa Kömürcüoğlu: İslam Şehri: Tanımlamak, Anlamak ve Yaşamak
  • Uğur Tanyeli: İslam Kenti Tartışması: Eleştirel Bir Tarihçe
Etiketler

Bir cevap yazın