o+oma+a

Teknoloji ve üretimi birbirinden bağımsız düşünemediğimiz bu post-dijital dönemde, Mixer'in yeni sergisi, farklı araçları kullanan 17 sanatçıyı bir araya getiriyor. Sergi 20 Eylül- 21 Ekim 2017 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

Adını insan ve makinelerin matematiksel etkileşimini inceleyen Otomata teorisinden (Automata Theory) alan sergi, fiktif bir makinenin hikayesini konu alıyor. İzleyiciyi göremediği, fakat varlığını içten içe hissettiği ve sanatçıların üretim süreci ile doğrudan ilgili olan bu makinenin nasıl işlediğine ve neye benzediğine dair bir keşif süreci ile baş başa bırakıyor.

Sanatçılar: Ahmet Duru, Ali Elmacı, Ali Şentürk, Alican Leblebici, Ayşe Hilal Ateş, Berk Yüksel, Elif Esen, Evren Erol, Gökçen Dilek Acay, Hasan İlkan Cebeci, Meliha Sözeri, Meltem Şahin, Murat Can Kurşun, Nur Gürel, Oğuz Emre Bal, Özcan Saraç, Özgür Ballı

İnsanın makineleştiği ve makinelerin insansılaştığı ve çağdaşın sürekli sorgulandığı bir dönemde sergi, teknoloji ve bilim desteğiyle üretilen eserlerin gün geçtikçe yeni formlar ve yeni sergileme şekilleri oluşturacağını ön gören ”Buluşçu Manifesto”yu yeniden yorumluyor. 1946 yılında Buenos Aires’te ortaya atılan ve teknoloji ile estetik yargının değişeceğini savunan bu manifestoda sanatçıların mevcut teknolojik gelişmelerden yararlanarak işler üretmesi üzerinde duruluyor. Teknolojik terimi çoğu zaman çağın ötesinde olarak algılansa da aslında bu manifesto tam da çağdaş olanın bu olduğunu savunuyor. Teknoloji ve üretimi birbirinden bağımsız düşünemediğimiz bu post-dijital dönemde farklı araçları kullanan 17 sanatçıyı bir araya getiren sergi, bu geçiş sürecinde sanatçıların işlerine yansıyan estetik algının değişimi üzerine bizi sorgulamaya itiyor.

Sergideki sanatçılar arasında, 2017 yılında ArtBizTech tarafından ilki düzenlenen bang. Art Innovation Prix’i kazananlar arasından seçilenler de yer alıyor. bang. Art Innovation Prix, insanın merak etme ve keşfetme isteği ile geliştirdiği araçlarla veri sanatı, biyo sanat, yeni medya ve hibrid sanat alanlarında üretilen eserlere yer veriyor. Otomata sergisinde bu sanatçıların farklı ve yeni işlerinin yanı sıra, geleneksel malzemelerle üretim yapan sanatçıların işleri bir araya geliyor. Sergi izleyiciyi durmaksızın çalışan o makinenin bir parçası olmaya davet ediyor.

Etiketler

Bir yanıt yazın