Ölümünün 150. Yılında Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823 – 1861)

Sempozyum 18-19 Kasım 2011 tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşiyor.

2011 yılı Sultan Abdülmecid’in ölümünün 150. yılıdır. Bu münasebetle, “Ölümünün 150. Yılında Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823- 1861)” adıyla uluslar arası bir Sempozyum düzenlenmiştir. 31. Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülmecid devrinde Tanzimat ve Islahat fermanları ilan edilmiş, Türkiye’de günümüze kadar etkileri devam eden köklü reform hareketine girişilmiş, başta Dolmabahçe Sarayı olmak üzere İstanbul’da ve ülkenin her yanında çok önemli tarihi eserler inşa edilmiştir. Türkiye’nin Modernleşme serüveni ve Avrupa ile ilişkileri açısından çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Sempozyum dolayısıyla dönemi araştıran bilim adamlarının bulgu ve değerlendirmelerinin birlikte sunulması ve günümüz dünyasına ışık tutacak sonuçlar çıkarılması beklenmektedir. Oturumlar Dolmabahçe Sarayı Medhal Salonu’nda gerçekleşecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın