Ölüm Sanat ve Mekân Sempozyumu III

Etkinlik, 5-7 Kasım 2012 tarihlerinde MSGSÜ'de gerçekleşiyor.

Ölüm bilinci şüphesiz tarih boyunca kültür ve sanat yaratmasında insanoğlunu tetikleyen etkenlerin başında gelmiştir. Zygmunt Bauman kültürü “insanların farkında oldukları şeyi unutturmaya yönelik incelikli, karşı-anımsatıcı teknik bir aygıt” olarak tanımlarken, kaynağını ölüm bilincine ve ölüm gerçeğini unutma gereksinimine bağlar. Ölü gömme ritüelleri, mezar ve mezarlıkların ortaya çıkışı tarihöncesi uzmanları tarafından insanlık eşiğinden geçmenin önkoşulu olarak kabul edilir. Ölüm kavramı, insanı hayatın geçiciliği karşısında kalıcı bir şeyler yaratma konusunda uyarmış ve sanat yapıtının doğuşuna zemin hazırlayarak başta plastik sanatlar, edebiyat ve müzik gibi alanlarda olmak üzere sanat yaratımının bütün dallarında estetik yönden en etkileyici yapıtların oluşmasına aracı olmuştur. Öte yandan ölüm gerçekleştiğinde, ölüyü dini inançlar çerçevesinde öte dünyaya hazırlama ve aynı zamanda geride kalanların ölüm acısını hafifletme çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan mezar anıtları da, gene ölüm ve yaratma arasındaki ilişkinin somut kanıtlarını oluşturur.

“Ölüm Sanat ve Mekân III Sempozyumu’nun amacı, ölüm kavramının gerek birey ve toplumun yaşamındaki, gerekse sanat yaratımındaki yeri ve önemini felsefe, toplum bilimleri ve çeşitli sanat dalları üzerinden irdeleyerek bir kez daha vurgulamak.

Program

5 KASIM 2012 PAZARTESİ
Video Konferans Salonu

11:00- 11:15 Açılış
Oturum Başkanı Şebnem Uzunarslan

11:15-11:45 Levent Şentürk, Demirbaş Dolabından Dönme Dolaba: İktidar, Bellek ve Ölüm Katmanları Arasında

11:45-12:15 Nurullah Ulutaş, Felsefî Bir Gerekçeyle Ölümü Estetize Etme Sanatı: Roman ve İntihar

12:15-12:45 Fatih Danacı, Korku Sinemasında Yeniden Dirilme Konsepti

12:45-13:00 Tartışma

13:00-14:00 Öğle arası

14:00-14:30 Gevher Gökçe Acar, Orta Asya’dan İstanbul’a Şamanizm’den İslâm’a Türklerde Ölümün Değişen ve Değişmeyen Yüzü

14:30-15:15 Belgesel Film Gösterimi Tibet’in Ölüler Kitabı

6 KASIM 2012 SALI
Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

Oturum Başkanı Güzin Kaya

11:00-11.30 Barış Özgen Şensoy, Freud’da Ölüm ve Sanat: İmkânlar, Sınırlar ve Metodoloji

11:30-12:00 Erdem Ceylan, Toten-Bau-haus: Bauhaus’ta Ölüm

12:00-12:30 Kerem Özel, Şehitlik Tasarımında İnsani Boyut: Muammer Onat Karaoğlanoğlu Şehitliği

12:30-13:00 Zeynep Sayın, Çin’den Bizans’a Ölüm

13:00-13:15 Tartışma

13:15-14:15 Öğle arası

Oturum Başkanı Oğuz Özer

14:15-14:45 Melih Başaran, Maurice Blanchot’nun Yaşam-Ölümöyküsel (Bio-thanatographique) Metni: Ölüm Anım

14:45-15:15 Ahmet Erözenci, Edebiyatta Ölüm-Bir Kişisel Yaklaşım

15:15-15:45 Buket Akgün, Karanlık Ana Tanrıça’nın Soyundan Gelmek: Edebiyat ve Sanatta Cadılar ve Ölüm

15:45-16:00 Tartışma

16:00-16:15 Kahve arası

16:15-16:45 Film Gösterimi Annabel Lee Animatör George Higham

Kostnice [Kemiklik] Yönetmen Jan Švankmajer

7 KASIM 2012 ÇARŞAMBA
Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu

Oturum Başkanı Şükrü Aslan

10:30-11:00 Tuna Erdem, Sinema ve Televizyon Dizilerinde Nekrofili

11:00-11:30 Ercan Kesal, “Bir Zamanlar Anadolu’da” Filminin Senaryo Yazım Sürecinde “Ölüm” Üzerine Okumalar

11:30-12:00 Can Denizci, Franz Schubert’in ‘Kış Yolculuğu’ Şarkı Dizisinde Simgesel Ev Olgusu: Yolculuk ve Ölüm Eğretilemeleri

12:00-12-15 Tartışma

12:15-13:30 Öğle arası

Oturum Başkanı Aykut Köksal

13:30-14:00 Haluk Çetinkaya, Antik Dünyada Ölüm Algısı ve Sanattaki Yansıması

14:00-14:30 Filiz Özer, Ata Kültünün Antik Roma Sanatına Etkisi

14:30-15:00 Eva Aleksandru Şarlak, Şişli Hristiyan Mezarlıklarında Üslup Çeşitliliği

15:00-15:15 Tartışma

15:15-15:30 Kahve arası

15:30-16:00 Yusuf Benli, Ozanların Dilinden: Halk Şiirinde Ölüm

16:00-17:00 Ağıt icraları Yusuf Benli, Kumru Dilber, Makbule Oral

Etiketler

Bir cevap yazın