Ölüm, Sanat ve Mekan Sempozyumu 5

Yrd.Doç.Dr. Gevher Gökçe Acar'ın Ölüm, Sanat ve Mekan dersi kapsamında düzenlenen Ölüm, Sanat ve Mekan Sempozyumu'nun beşincisi 18-20 Kasım tarihlerinde MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda yapılacak.

Ölüm bilinci şüphesiz tarih boyunca kültür ve sanat yaratmasında insanoğlunu tetikleyen etkenlerin başında gelmiştir. Zygmunt Bauman kültürü “insanların farkında oldukları şeyi unutturmaya yönelik incelikli, karşı-anımsatıcı teknik bir aygıt” olarak tanımlarken, kaynağını ölüm bilincine ve ölüm gerçeğini unutma gereksinimine bağlar. Ölü gömme ritüelleri, mezar ve mezarlıkların ortaya çıkışı tarihöncesi uzmanları tarafından insanlık eşiğinden geçmenin önkoşulu olarak kabul edilir. Ölüm kavramı, insanı hayatın geçiciliği karşısında kalıcı bir şeyler yaratma konusunda uyarmış ve sanat yapıtının doğuşuna zemin hazırlayarak başta plastik sanatlar, edebiyat ve müzik gibi alanlarda olmak üzere sanat yaratımının bütün dallarında estetik yönden en etkileyici yapıtların oluşmasına aracı olmuştur. Öte yandan ölüm gerçekleştiğinde, ölüyü dini inançlar çerçevesinde öte dünyaya hazırlama ve aynı zamanda geride kalanların ölüm acısını hafifletme çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan mezar anıtları da, gene ölüm ve yaratma arasındaki ilişkinin somut kanıtlarını oluşturur.

“Ölüm Sanat ve Mekan Sempozyumlarının amacı, ölüm kavramının gerek birey ve toplumun yaşamındaki, gerekse sanat yaratımındaki yeri ve önemini felsefe, toplum bilimleri ve çeşitli sanat dalları üzerinden irdeleyerek bir kez daha vurgulamak.

Program:

18 Kasım  Salı

 • 10:30- 10:45 Açılış

Oturum Başkanı Şükrü Aslan

 • 10:45-11:15 Nurcan Boşdurmaz Bosna-Hersek Osmanlı Dönemi Mezar Taşları
 • 11:15-11:45 Hüseyin Yanar İŞARETLER: Başka Dünyalar Arasında…
 • 11:45-12:15 Aykan Özener İmroz’un Huzursuzluğu
 • 12:15-12:30 Tartışma
 • 12:30-13:30 Öğle arası

Oturum Başkanı Zeki Coşkun

 • 13:30-14:00 Alper Maral Şiddet, Dehşet, Tedirginlik, Yitim ve Travma: 2. Dünya Savaşı Sonrası Müzik Gramerinin Ölüm ve Korku Betimlemesi Odaklı, Kurucu İmgeleri. Kilit Yapıtlar Üzerinden Bir İmgelem Analiz
 • 14.00-14:30 Erdem Ceylan Yaşarken Ölmenin Psiko”Soma”tik Coğrafyası: Madenler İçin Bir Durumcu Okuma Denemesi
 • 14:30-15:00 Mehmet Kerem Özel Pina Bausch’un “Bahar Âyini”nde Ölüm Teması
 • 15:00-15:15 Tartışma
 • 15:15-15:55 Film gösterimi: Igor Stravinski “Bahar Âyini” Koreografi Pina Bausch
 • 15:55-16:10 Kahve arası
 • 16:10- 17:45 Film gösterimi : Benjamin Britten “Savaş Requiemi” bir Derek Jarman Filmi

19 Kasım Çarşamba

Oturum Başkanı Emre Zeytinoğlu

 • 11:00-11:30 Tuna Erdem Nekropolisde Performans
 • 11:30-12:00 Cebrail Ötgün Ölümün Resimgesel Şiddeti
 • 12:00-12:30 Ahmet Soysal Ölüm Şarkıları: Müzikte Ölüm Sözü [Moussorgsky, Mahler, Wolf vd.]
 • 12:30-12:45 Tartışma
 • 12:45-13-30 Öğle arası

Oturum Başkanı Derin Öncel

 • 13:30-14:00 Selami Kalay Ankara’nın Kayıp İlçesi: İSTANOZ
 • 14:00-14:30 Turgay Yazar Koçkiri Mezar Taşları
 • 14:30- 15:00 Elvan Gökçe Erkmen Ağaç Sustuğunda…
 • 15:00-15:30 Seval Şahin Bir Modernleşme Aracı Olarak Cinayet
 • 15:30-15:45 Tartışma
 • 15:45-16:00 Kahve arası
 • 16:00-18:10 Film gösterimi “Madenci İlâhileri”, bir Bill Morrison Filmi, Müzik Jóhann Jóhannsson

20 Kasım Perşembe

Oturum Başkanı Zeynep Aygen

 • 11:00-11:30 Fatmagül Berktay Kadınlar, Doğum ve Ölüm
 • 11:30-12:00 Emre Zeytinoğlu Sanat Yapıtlarında Ölümün Hemen Öncesi
 • 12:00-12:30 Ali Artun Bataille’da Aşk-Ölüm Birliği ve Sanat
 • 12:30-12:45 Tartışma
 • 12:45-13-30 Öğle arası

Oturum Başkanı Filiz Özer

 • 13:30-14:00 Mustafa Çağhan Keskin Gecikmiş Bir İade-i İtibar: Şehzade Mustafa Türbesi
 • 14:00-14:30 Nevsel Sezen Süslü Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarisi’nde Devlet Başkanları Anıt Mezarları
 • 14:30- 15:00 Nihan Tahtaişleyen Ağıt İcrasında Mekân Değişimi
 • 15:00-16:00 Yusuf Altıntaş Musevîlikte Ölüm ve Ölüm Ötesi Anlayışı

Hazan [Duahan] Natan Siliki’nin katılımıyla

 • 16:00-16:15 Tartışma
 • 16:15-16:30 Kahve arası
 • 16:30-17:40 Film gösterimi “Tibetin Ölüler Kitabı” Yönetmen H. Mori, Y. Hayashi, B. McLean, Seslendiren Leonard Cohen
Etiketler

Bir cevap yazın