Ölüm, Sanat ve Mekan Sempozyumu 4

Yrd.Doç.Dr. Gevher Gökçe Acar'ın Ölüm, Sanat ve Mekan dersi kapsamında düzenlenen Ölüm, Sanat ve Mekan Sempozyumu'nun dördüncüsü 12-14 Kasım tarihlerinde MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda yapılacak.

Ölüm bilinci şüphesiz tarih boyunca kültür ve sanat yaratmasında insanoğlunu tetikleyen etkenlerin başında gelmiştir. Zygmunt Bauman kültürü “insanların farkında oldukları şeyi unutturmaya yönelik incelikli, karşı-anımsatıcı teknik bir aygıt” olarak tanımlarken, kaynağını ölüm bilincine ve ölüm gerçeğini unutma gereksinimine bağlar. Ölü gömme ritüelleri, mezar ve mezarlıkların ortaya çıkışı tarihöncesi uzmanları tarafından insanlık eşiğinden geçmenin önkoşulu olarak kabul edilir. Ölüm kavramı, insanı hayatın geçiciliği karşısında kalıcı bir şeyler yaratma konusunda uyarmış ve sanat yapıtının doğuşuna zemin hazırlayarak başta plastik sanatlar, edebiyat ve müzik gibi alanlarda olmak üzere sanat yaratımının bütün dallarında estetik yönden en etkileyici yapıtların oluşmasına aracı olmuştur. Öte yandan ölüm gerçekleştiğinde, ölüyü dini inançlar çerçevesinde öte dünyaya hazırlama ve aynı zamanda geride kalanların ölüm acısını hafifletme çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan mezar anıtları da, gene ölüm ve yaratma arasındaki ilişkinin somut kanıtlarını oluşturur.
“Ölüm Sanat ve Mekân Sempozyumlarının amacı, ölüm kavramının gerek birey ve toplumun yaşamındaki, gerekse sanat yaratımındaki yeri ve önemini felsefe, toplum bilimleri ve çeşitli sanat dalları üzerinden irdeleyerek bir kez daha vurgulamak.

Program

12 KASIM SALI

10:30- 10:45 Açılış Oturumu Başkanı M. Baha Tanman
10:45-11:15 Uğur Tuztaşı Ebedî “İz”den Edebî Huzura; Türk Sanatı/Mimarisinde Ölüm[-lün-]ün Kalıtsal Hâzzı: Fânilik
11:15-11:45 Hürü Kaya Fotoğrafla Kendi Acıma Bakmayı Deneyimlemem
11:45-12:15 Burcu Alkan Faust Anlatılarında Ölümsüzlüğün Bedeli, Ölümün Mekanları
12-15-12:30 Tartışma
12:30-13:30 Öğle arası

Oturum Başkanı Aykut Köksal
13:30-14:00 Ekrem Işın “Her Şey Yerli Yerinde”: Ölümün Geleneksel Topografyası Üzerine Düşünceler
14.00-14:30 Boran Ekinci Ölümden sonra..
14:30-15:00 Rahmi Öğdül Ölümlerden ölüm beğen!… Benimki Barok olsun
15:00-15:30 Gündüz Gökçe Müzikte Ölüme Bir Bakış
15:30-15:45 Tartışma
15:45-16:00 Kahve arası
16:00-17:35 Film gösterimi “Das Ende ist mein Anfang” [Son Benim Başlangıcımdır] Yönetmen Jo Baier [Türkçe dublajlı]

13 KASIM ÇARŞAMBA

10:00-10:30 Gevher Gökçe Acar Yaşayanlara Kemik Ölülere Ziyafet; Meksika’da Yaşamın Acı Ölümün Tatlı Yüzü
10:30-10:40 Tartışma
10:40-12:10 Belgesel Film Gösterimi “La Santa Muerte” Yönetmen Eva Aridjis [İspanyolca, İngilizce altyazılı]

12:10-13:00 Öğle arası

13:00-14:30 Film gösterimi “Orphée & Eurydice” Müzik Christoph Willibald Gluck Libretto Pierre-Louis Moline Yönetmen Arnaud Petitet & David Alagna [Libretto İngilizce altyazılı]
14:30-14:45 Kahve arası

Oturum Başkanı İlke Boran
14:45-15:15 Eser Yavuz Tiryaki Operada Orfeo Miti ve Aşk-Ölüm Figürleri Üzerine Metinlerarası Bir Çalışma
15:15-15:45 Can Denizci Beethoven’in Heiligenstadt Vasiyetnamesi’nin Ardındaki Ölüm-Sanat İlişkisi
15:45-16:25 Aslıhan Eruzun Özel Türk Tasavvuf Müziğinde Ölüm Teması
[Açıklamalı Dinleti]

Ses Sanatçısı Hafız Murat Taştekin
Ney Hülya Dışkaya
Tanbur Korkutalp Bilgin
Klasik Kemençe Aslıhan Eruzun Özel
16:25-16:40 Tartışma
16:40-16:50 Kahve arası
16:50-17:50 Belgesel Film Gösterimi: “Hermann Nitsch” Yönetmen Daniela Ambrosoli [Almanca, İngilizce altyazılı]

14 KASIM PERŞEMBE

Oturum Başkanı Şükrü Aslan
11:00-11:30 Mehmet Fırıncı Toplumsal Mücadelede Sanatçı Duruşuyla Käthe Kollwitz ve (The End) Son Adlı Eserinin Analizi
11:30-12:00 Yaşar Çabuklu Ölümün Doğal Bir Olgu Olmaktan Uzaklaşması
12:00-12:30 Erdem Ceylan “Çanlar Çanlar İçin Çalıyor”a Karşı “Ölür ise Ten Ölür Çanlar Ölesi Değil”
12:30-12:45 Tartışma

12:45-13-30 Öğle arası

Oturum Başkanı Umut Tümay Arslan
13:30-14:00 Zeki Coşkun Sanat ya da Yoklukla Baş Etme Yolları
14:00-14:30 Tuna Erdem Yaşayan Ölüler ve Direnen Eylemciler: İşgal Hareketleri ile Zombi Metaforu Arasındaki Çetrefil İlişkiler
14:30-15:00 Hakan Savaş Gidişler [Okuribito/Departures] ya da Ayrılık Olmasaydı…
15:00-15:15 Tartışma
15:15-15:30 Kahve arası
15:30-17:40 Film gösterimi “Okuribito” [Gidişler] Yönetmen Yojiro Takita [Japonca, Türkçe altyazılı]
Etiketler

Bir cevap yazın