Non Orthogonal Planar Assemblies

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nın düzenlediği "Non Orthogonal Planar Assemblies" isimli yaz okulu, 28 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında Santralistanbul Kampüsü'nde düzenleniyor.

Atölye, Orkun Kasap, Luka Piskorec, Leyla Ilman, Selen Ercan, Cemal Koray Bingöl, David Jenny ve Gamze Gündüz’ün katılımıyla gerçekleşecek.

NOPA (Non-Orthogonal Planar Assemblies), gelişmiş sayısal tasarıma entegre robotik imalat kullanarak ayrık doğrusal elemanların mekansal montajına odaklanıyor. Atölye, ETH Zürih’te aynı konuda daha önce yapılan başarılı çalışmalar üzerine kuruldu. Özellikle, ahşap kirişlerin dik açılı olmayan yan yana bağlantısının inşai tekniğine dayanan tasarımların geliştirilmesi için yöntemler, Rhino Python ve Grasshopper’da yazılan özel bir hesaplama düzeneği aracılığıyla derinlemesine araştırılacak. Hesaplamalı tasarım paradigmalarının ve modern üretim yöntemlerinin kesintisiz bütünleşmesini sağlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yeni robot üretim tesislerinde, standart ahşap birleştirme teknikleri kullanılarak düzlemsel birleştirme yoluyla düzlemsel olmayan mekansal inşai sistemlerin tasarımı ve robotik imalatı amaçlanıyor. Katılımcılar, yeni tasarım arayüzleri, inşai yöntemleri, malzemeleri ve eşgüdümlü robotik imalat süreçlerini keşfetme ve deneyimleme şansına sahip olacaklar.

Bu uluslararası atölye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Gramazio Kohler Araştırması, ETH Gelecek Şehirler Laboratuvarı ve NCCR Dijital Fabrikasyon öğretmenleri ile İstanbul Bilgi Üniversitesi, ETH Zürih ve NCCR Dijital Fabrikasyon arasındaki işbirliğiyle gerçekleşiyor.

Katılımcıların, atölye temaları için doğal bir merakın yanı sıra tasarım için proaktif ve pratiğe yatkın bir yaklaşıma sahip olmaları beklenmektedir.

Çoklu paradigma programlama dillerinde temel komut yazımı bilgisi avantajlı olsa da atölyeye katılım için zorunlu değildir.

Son Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2017

Detaylı bilgi için: Evren Aysev Deneç (Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Direktörü) [email protected]

Ön kayıt için: Hülya Oral (Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Araştırma Görevlisi) [email protected]

BAŞVURU KOŞULLARI:


BİLGİ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Öğrencileri:

  • ARCH 563 ve/veya ARCH 564 kodlu yüksek lisans yaz okulu dersleri sistemden seçilerek 14-30 Haziran tarihleri arasında kayıt yaptırılabilir.
  • Dersler, BİLGİ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı öğrencilerine ücretsizdir.


BİLGİ Lisans Öğrencileri:

  • ARCH 478 ve/veya ARCH 479 kodlu lisans yaz okulu dersleri sistemden seçilerek 14 -30 Haziran tarihleri arasında kayıt yaptırılabilir.
  • Ders ücreti kredi başına 400 TL’dir. 5 kredilik bir ders ücreti; 2.000 TL’dir.


BİLGİ Öğrencisi Olmayanlar:

  • Transkript fotokopisi / diploma / öğrenci belgesi
  • Geçerli kimlik belgesi fotokopisi
  • Fen Bilimleri Enstitüsü’ne verilmek üzere, Program Direktörü tarafından imzalanmış, ilgili yaz okulu derslerini almak istediğini belirten başvuru dilekçesi
  • Bütün belgeler Lisansüstü Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim edilecektir.
  • Ders ücreti kredi başına 400 TL’dir. 5 kredilik bir ders ücreti; 2.000 TL’dir.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgi için: Lisansüstü Öğrenci İşleri:
Sennur Ertürk [email protected]

Ödeme ile ilgili detaylı bilgi için Öğrenci Muhasebesi Ofisi:
Elizabet Nalbandiyan [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın