Nilüfer Ergin Sergisi

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Sergi Salonu İstanbul Bienali sürecinde heykeltıraş Nilüfer Ergin'in "Birbölüelli" başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Nilüfer Ergin insan, doğa ve kent mekânı ilişkisinin geçirdiği sarsıcı değişimi mimarlığın malzemelerini ödünç alarak sanatın diliyle yorumluyor. “Birbölüelli” başlıklı sergi İstanbul’dan yola çıkarak, küreselleşme sürecinde kentlerde yaşanan sosyal, fiziksel ve kültürel dönüşüme odaklanıyor. Sergide, yalnızca bir ekonomik rant alanı olarak tepeden inmeci dayatmalarla şekillendirilen kentlerin ürünü ve yeniden üreticisi olarak göçebe, çıplak, yalnız insan fikri ön plana çıkıyor, kentsel dönüşüm projelerinin hoyratça uygulamaya konulduğu alanların planları karşısında yerinden edilen, birbirine yabancılaştırılan, yaşamları bir maket ölçeğine indirgenen kent insanına vurgu yapılıyor. Diğer yandan sanatçı, her şeyin ölçüsünün insan olduğu, insanca ve hakça bir yaşamın, adil bir dünyanın ütopik kentlerine ‘ada’lara selam veriyor, sessizliğe, saklanmaya, tektipleştirilen hayatlara mahkum edilen bireyi, kendini, yaşamı ve detayları yeniden sorgulamaya, geleceği inşa etmeye davet ediyor.

Sanatçı, kentleri, milli parkları, tarım arazilerini, doğal, arkeolojik kentsel sit alanlarını yağmaya açabilecek kararların alındığı ve bu kararlara kamu yararı adına müdahale edeceklerin saf dışına itildiği günlerde, plancıları, mimarları, siyasi erki ve kentlileri geleceği yok etmemek, yaşamı savunmak için sorumluluk almaya, ölçek değiştirmeye davet ediyor. Kentsel dönüşümün yıkıcı uygulamaları karşısında bir direniş odağı olan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin ev sahipliği yapması Nilüfer Ergin’in sergisinin anlamını tamamlıyor.

“Birbölüelli” 12 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binasında izlenebilir.

Etiketler

Bir yanıt yazın