Nesneler ve Zanaat | Dijital Çağ için Yeni bir Paradigma

Tasarım Bienali kapsamında düzenlenen seminer, 23 Kasım 2012 tarihinde saat 16:00-18:30 arası İstanbul Modern'de yapılacak.

Moderatör: Ferda Kolatan (Pennsylvania Üniversitesi, PA)
Katılımcılar: Graham Harman (Amerikan Üniversitesi, Kahire), Jason Payne (UCLA, CA), Rhett Russo (NJIT, NJ), David Ruy (Pratt Institute, NY)

Son yirmi yıldır, “dijital evrim” kültürel manzaramızı global ölçekte dönüştürdü. Mekanikleşme ve globalleşmenin hakim olduğu modernist gündemleri içeren bir yüzyılın ardından, hesaplamanın ortaya çıkması, spesifikliği, özgünlüğü ve bireysel ifadeyi, standardizasyon ve etkinlik biçimlerine tercih eden farklı bir etiğe yönelik umut vaat etmiştir. Bununla birlikte, günümüzde bu vaadin, tasarım ifadesi ile yatırım malına bağlı olmayan evrensel markayı homojenleştirmeye yönelik çok daha hızlı bir eğilim tarafından ciddi zarar gördüğünü görmekteyiz. Bu durum, genelde yalnızca tasarım meraklılarından oluşan küçük bir grubun ulaşabildiği “göz alıcı” tasarımlara neden olurken, diğer pek çok kişinin, yerinden edilmiş ve kültürel açıdan yabancılaştırılmış gibi hissetmesine yol açmaktadır. Bu kayıp anlayışı, ilişkiselliğe ve dile hakim olmaya devam eden postmodern bir vurgu ile daha fazla şiddetlenmektedir; bu anlayış, tüm unsurları, diğer unsurlarla olan bağlantıları ve gerçek, maddesel bir kimlik yerine çeviriler yoluyla tanımlar. Bu eğilimin aksine, güçlü bir alternatif, çalışmalarını maddiyata, dijital zanaata ve ortam etkilerine göre tanımlamaya dikkat eden düşünürler ve mimarlardan oluşan küçük bir grubun çalışmasında son yıllarda ortaya çıkmıştır. İlgili felsefe ve spekülatif mimarlık alanlarında lider olan panel katılımcıları, mevcut kültürel durumumuzla ilgili olması nedeniyle bu yeni paradigmanın potansiyellerini tartışacak ve kendi çalışmalarını ortaya koyacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın