Nasıl Yapmalı? Panelleri: Tarihi Yarımada’nın Korunması

Panel, 15 Mart 2012 Perşembe günü saat 15:00 – 17:00 Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşiyor.

İstanbul’a ilişkin soru(n)lar, özellikle de kentsel dönüşüm, medyadan konferanslara, akademiden siyasete, protesto gösterilerinden sanat etkinliklerine kadar geniş bir mecrada düşünülmekte tartışılmakta. Cibali’de, kentsel dönüşüm alanının merkezindeki bir Üniversite’nin Araştırma Merkezi olarak olarak biz de, bu tartışmalara akademik düzeyde müdahil olmak amacındayız. Bu nedenle, İstanbul Çalışmaları Merkezi olarak “NASIL YAPMALI?” başlığı altında gerçekleştireceğimiz paneller dizisi ile kentsel dönüşüm sürecini İstanbul özelinde irdeleyen, farklı bakış açılarını biraraya getireren verimli bir tartışma zemini oluşturmak istiyoruz. Bilim insanları, uzmanlar, yöneticiler, daha da önemlisi kentli yurttaşlar olarak hepimizi ilgilendiren konuların irdelenmesinden yola çıkıp İstanbul’un ve genel anlamda kentlerin, gelecekleri üzerine düşünmek, öneriler geliştirmek niyetindeyiz.

NASIL YAPMALI? : TARİHİ YARIMADA’NIN KORUNMASI
NASIL YAPMALI? dizisinin ilki olarak düşündüğümüz panelde, İstanbul’un Tarihi Yarımada’sının korunması üzerine sorular soruyoruz. İstanbul’un koruma ve yönetim planları, ilkeleri nelerdir ve nasıl yorumlanmalı/yorumlanmakta? Kentsel dönüşüm nasıl bir mevzuata dayanmakta ve nasıl bir uygulama süreci söz konusu? Yeni iş ve yaşam alanlarının kent merkeziyle bütünleşmesi, artan nüfusun kent içi hareketliliği nasıl gerçekleşecek? Planlamada tarihsel verilerin rolü nedir ? Birbirinden bağımsız olarak önerilen dönüşüm projelerinden yola çıkarak kapsamlı ve bütüncül bir koruma çerçevesi çizilebilir mi? Böyle bir yaklaşım kentsel yönetişim açısından bize neler vaad ediyor? Bu ve bunun gibi sorular üzerine düşünmek, cevaplar oluşturmak, kent üzerine tartışmaları derinleştirmek üzere karar vericiler, yerel yöneticiler, uzmanlar, sivil toplum ve gönüllü kuruluş üyeleri, meslek odası temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getiriyoruz.

PANEL KATILIMCILARI :
Prof.Dr. Zeynep Ahunbay (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof.Dr. Füsun Alioğlu (Kadir Has Üniversitesi)
Prof.Dr. İclal Dinçer (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Mehmet Gürkan (Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Dr. Halil Onur (İstanbul Miras Komitesi)

Etiketler

Bir cevap yazın