Muşkara’dan Nevşehir’e: Bir Osmanlı Yerleşiminin Dâmâd İbrâhim Paşa’nın Bânîliğinde Kuruluş Öyküsü (1718-1730)

Etkinlik, Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Ünal Araç’ın sunumuyla, 09 Mart 2016 Çarşamba günü, 12:30-14:00 saatleri arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kubbealtı’nda gerçekleştirilecek.

Ankara’daki ODTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından 09 Mart 2016 Çarşamba günü 40. kez gerçekleştirilecek olan “Mimarlık Tarihi Konuşmaları”nın konusu “Muşkara’dan Nevşehir’e: Bir Osmanlı Yerleşiminin Dâmâd İbrâhim Paşa’nın Bânîliğinde Kuruluş Öyküsü (1718-1730)” olarak belirlendi.

Etkinliğin tanıtım metninden:

XVIII. yüzyıl başlarına kadar sıradan bir köy durumunda bulunan Muşkara’nın Sultan III. Ahmed (hük. 1703-1730) Dönemi’nin son sadrazamı Dâmâd İbrâhim Paşa’nın (sad. 1718-1730) yöneticilik yıllarındaki bânîlik girişimleriyle kaza merkezine dönüştürülme süreci bu konuşmanın ana tartışma eksenini oluşturacaktır. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’ndeki belgeler aracılığıyla III. Ahmed’in ve İbrâhim Paşa’nın Muşkara’ya sağladıkları politik, ekonomik ve bürokratik ayrıcalıklardan söz edilerek, kaza merkezi olan Ürgüp’ün sahip olduğu yönetimsel ayrıcalıkları aşama aşama bünyesinde toplayarak yeni kaza merkezi konumuna yükselen Nevşehir’in, İbrâhim Paşa’nın sadarette bulunduğu on iki yıllık sürede geçirdiği demografik ve mimârî dönüşüm irdelenecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın