MSTAS 2022 | Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu

Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu'nun on altıncısı, 22-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir’de düzenlenecek.

İlki 2007 yılında gerçekleştirilen, Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu (MSTAS) her yıl başka bir üniversitenin ev sahipliğinde mimarlık ve tasarım alanındaki teknolojik gelişmelerin tartışıldığı endüstri ve akademinin buluştuğu bir etkinlik olarak bu yıl on altıncısını Eskişehir Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Eskişehir’de gerçekleştirecektir. 22-26 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte çalıştaylar ve bildiri sunumları ile hem akademiden hem de endüstriden paydaşların bir araya gelerek alana dair bilgi birikimini güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Sempozyum Teması
Teknolojinin insan hayatındaki etkisi artarken teknoloji ile insan üretiminin birlikteliğinde doğan kazanımlar yapay zeka, bilim, teknoloji, mimari ve sanat gibi farklı disiplinlerde yeni açılımlara uzanmaktadır. Oluşan bu yeni diyalog alanı akademi, kurumlar ve profesyonel aktörleri bir araya getirirken oluşan sayısal ekosistemler aynı zamanda bir destek ağı oluşturmakta ve bu alanda kolektif bilginin ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını sağlamaktadır. Bu anlamda Eskişehir Teknik Üniversitesinde düzenlenecek olan Mimarlıkta Sayısal Tasarım 16. Ulusal Sempozyumu’nun teması “Sayısal Ekosistemler ve Mimarlık” olarak belirlenmiştir.

Sempozyum konuları yukarıdaki tema ekseninde aşağıdaki başlıkları içermektedir:

• Hesaplamalı tasarım
• İnsan – bilgisayar etkileşimi
• Kural tabanlı sistemler ve biçim grameri
• Yapı Bilgi Modellemesi
• Mimarlıkta sayısal tasarım ve eğitim
• Mimarlıkta sayısal tasarım, yaratıcılık ve tasarım düşüncesi modelleri
• Akıllı şehirler, şehir planlama ve coğrafi bilgi sistemleri
• Sayısal fabrikasyon ve robotik
• Tasarımda kitlesel özelleştirme
• Sayısal temsil ve görselleştirme
• Tasarımda etmen tabanlı modelleme, makine öğrenmesi ve yapay zeka
• Tasarımda simülasyon, kestirim ve değerlendirme
• Yapı optimizasyonu ve malzeme tabanlı tasarım
• Biyonik, biyoüretim ve canlı malzemeler
• İşbirlikçi, katılımcı ve duyarlı tasarım
• Performans tabanlı tasarım
• Sayısal yöntemler ve kültürel miras
• Tasarımda demokratikleşme ve sayısal yaratı

Düzenleme Kurulu

 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Altın
 • Doç. Dr. Mehmet İnceoğlu
 • Dr. Öğr. Üyesi H. Günseli Demirkol
 • Doç. Dr. Onur Ülker
 • Arş. Grv. F. Mehmet Alhan
 • Arş. Grv. Serkan Hatipoğlu
 • Arş. Grv. Tuna Torun
 • Bircan İnan
 • Buse Bölek
 • Büşra Yavuz
 • İlknur Küçükoğlu
 • Özlem Gök Tokgöz

Sempozyum Takvimi

 • 10 Ocak – Bildiri çağrısı
 • 4 Mart – Genişletilmiş bildiri özetleri teslimi ve çalıştay önerileri için son tarih
 • 11 Nisan – Hakem değerlendirmesi ilanı
 • 4 Mayıs – Tam metin teslimi
 • 22-23 Haziran – Çalıştaylar
 • 25-25 Haziran – Sempozyum

Sempozyum web sayfası için tıklayınız.

İletişim adresi: [email protected]
Sosyal medya: @mstas2022

Etiketler

Bir cevap yazın