Modern Türkiye’nin Osmanlı Mirasını Keşfi: Ali Saim Ülgen Arşivi

Sergi, 8 Şubat – 24 Mart 2013 tarihleri arasında SALT Galata'da izlenebilir.

SALT’ın dördüncü Açık Arşiv sergisi, araştırmacı, mimar ve restoratör Ali Saim Ülgen’in dünyasından yola çıkarak 1960 öncesi Türkiye’sinde kültür varlıklarının durumu ve dönemin restorasyon çalışmaları hakkında bir kesit sunmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin ilk restoratör mimarlarından olan Ülgen sadece Türkiye’de değil, Libya, Kudüs ve Bağdat gibi kentlerde yüzlerce restorasyon yaptı. Eski eserleri belgelemek amacıyla yapı fotoğrafları, gazete kupürleri, makaleler gibi çeşitli malzemeler topladı, üretti ve daha sonra yazacağı kitaplar için zengin bir altyapı oluşturdu. Ancak hazırlık aşamasındaki birçok eserini tamamlamaya ömrü yetmedi.

Ülgen’in seyahatleri esnasında, uzun yıllar çalıştığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki idari unvanlarının yanı sıra, meraklı araştırmacılığı ve akademisyen kimliğiyle topladığı tüm malzeme ailesi tarafından titizlikle saklanarak günümüze ulaştı.

Mimarlık Vakfı tarafından ön tasnifi yapılan bu belgeler, SALT Araştırma’da araştırmacıların kullanımına sunulmak üzere dijitalize ediliyor ve kataloglanıyor.

Ali Saim Ülgen arşivinde bulunan çok sayıda yazılı ve görsel belge, kültür varlıklarına dair eşsiz bir kaynak teşkil ettiği gibi yeni restorasyon projeleri için önemli bir bilimsel veri oluşturuyor. Arşiv, bir dönemin mimarlık tarihi ile restorasyon yaklaşımları ve koruma politikalarına da ışık tutuyor.

Ülgen’in notları, yazıları, çizdiği kroki ve rölöveler ile kitaplar, el yazmaları ve fotoğraflardan oluşan ayrıntılı bir seçkiyi içeren sergi, Ülgen’in benzersiz koleksiyonunu meraklılarıyla buluşturacak.

Serginin açılış tarihi olan 8 Şubat 2013’te düzenlenecek konferansta ise, sanat tarihçileri, restoratörler, mimarlık tarihçileri ve mimarlar tarafından Ülgen’in mimarlık tarihi yazımındaki yeri ile kültür varlıklarının restorasyon ve koruma pratikleri tartışmaya açılacak.

Etiketler

Bir cevap yazın