“Modern Mimarlık Mirası ve Koruma Sorunları” Sempozyumu

"Modern Mimarlık Mirası ve Koruma Sorunları" Sempozyumu 6-7 Ekim 2011 tarihlerinde İTÜ Taşkışla'da gerçekleşecek.

Dünya Mimarlık Günü kutlaması amacı ile bu yıl yedincisi gerçekleşecek Mimarlık ve Kent Şenliği programı kapsamında, 2009 yılında yitirdiğimiz Prof. Dr. Günhan Danışman anısına düzenlenecek olan “Modern Mimarlık Mirası ve Koruma Sorunları” Sempozyumu, son yıllarda koruma gündeminde yer alan modern mimarlık mirasının korunması konusunu, mimarlık ve kamuoyu gündeminde yer alan ve/veya uygulanmış örnekler üzerinden tartışmayı hedeflemektedir.

Sempozyumla yeniden gündeme gelecek olan örnekler, modern mimarlık mirası kapsamında değerlendirilen ve kültür varlığı niteliği taşıyan mimarlık ürünleri arasından seçilmiştir. Kentlerin ve kişilerin hafızalarında farklı nitelik ve değerler ile yer etmiş kimi yakın tarihli yapı, yapı kompleksi ve kentsel alanların kültür varlığı olarak tanımlanması sürecinde, koruma ve tasarım alanından farklı uzmanların yaklaşımları ile sivil toplum inisiyatiflerinin projelendirme ve/veya uygulama aşamasındaki katılımlarının etkileri, oturumların katılımcı profilini ve içeriğini oluşturmaktadır.

Sempozyum, bu örneklerin koruma yaklaşımlarına odaklanarak, modern mimarlık mirasının korunmasına ilişkin kavram ve yöntemler üzerinde durmayı amaçlamaktadır.

Program
6 Ekim 2011 Perşembe
10.00-10.40, Açılış Konuşmaları
Eyüp Muhcu / Mimarlar Odası Başkanı
Prof. Dr. Deniz İncedayı /Mimarlar Odası İstanbul B.K.Şubesi Başkanı

10.45 -12.30 1. Oturum
Moderatör: Yegân Kahya / Doç. Dr. İTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası
Betül Arslanbek /İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Adana Sait Bey Evi
Atilla Yücel / Proje Müellifi
Bilgin Kış/ Mal Sahibi, İnş. Müh
Mustafa Yeğin / M.O Adana Şubesi, Y.Doç.Dr. Çukurova Ü.

12.30 -14.00 Yemek arası

14.00-16.00 2. Oturum
Moderatör: Gül Köksal/ Yrd. Doç. Dr. Kocaeli Ü.

SEKA Kağıt Fabrikası
Emre Arolat / EAA, Emre Arolat Architects

Bursa Merinos Fabrikası
Cafer Bozkurt / Cafer Bozkurt Mimarlık
Hakkı Önal / Prof Dr.YTÜ
Faruk Tuncer / Y.Doç.Dr. YTÜ

16.00-16.30 Ara

16.00 -18.30 3. Oturum
Moderatör: Ebru Omay Polat / Yrd. Doç. Dr. YTÜ

İstanbul Manifaturacılar ve Kumaşçılar Çarşısı
Doğan Tekeli / Tekeli-Sisa Mimarlık Ortaklığı
Erol Adayılmaz / İMÇ Yönetimi adına

İnönü Stadı
İlhan Durusoy / İnş. Yük. Müh., BJK Yatırım Komisyonu Eski Başkanı
Ersin Arısoy/ Öğr. Gör.

7 Ekim 2011 Cuma
10.30 -12.30 4. Oturum
Moderatör: Yıldız Salman /Yrd. Doç. Dr. ITÜ

Galataport
Murat Tabanlıoğlu/ Tabanlıoğlu Mimarlık
Tayfun Kahraman /Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

12.30-14.00 Yemek arası

14.00 -16.00 5. Oturum
Moderatör: Cengiz Can / Prof. Dr. YTÜ

Levent Yerleşimi
Haydar Karabey / Doç. Dr. MSGSÜ
Dilek Erbet / Yrd. Doç. Dr. MSGSÜ
Zehra Eliçin / Çağdaş Levent Derneği

Ataköy Yerleşimi
Nilüfer Yöney/ Öğr. Gör. Dr. İTÜ
Hatice Ayataç/ Yrd. Doç. Dr. İTÜ
Ayfer Kaynar/ Ataköy 1. Kısım Koruma ve Güzelleştirme Derneği

16.00-16.30 Ara

16.30 -18.30 6. Oturum
Moderatör: Gülsün Tanyeli / Yrd. Doç. Dr. İTÜ

Atatürk Kültür Merkezi
Murat Tabanlıoğlu / Tabanlıoğlu Mimarlık
Yavuz Demirkaya / Kültür- Sanat Sen. Gn. Bşk.

Mecidiyeköy Likör Fabrikası
Emre Arolat/ EAA, Emre Arolat Architects
Mücella Yapıcı / Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

18.30 -19.30 Forum ve Değerlendirme

Etiketler

Bir yanıt yazın