MOBBİG 47 / Kriz

MEF Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 2-3 Kasım 2018'de ev sahipliğini yapacağı 47. MOBBİG (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu) toplantısına katılım için öğrencilere ve akademisyenlere açık çağrıda bulunuyor.

Kriz konusunun ana tema olarak belirlendiği buluşma, mimarlık eğitiminde krizin farklı aktörlerce tartışılmasını ve farklı yüzlerinin açığa çıkarılmasını hedefliyor.

İçinde bulunduğumuz zaman diliminin en güncel kavramlarından biri olan kriz mimarlık eğitimi bağlamında da çeşitli konuların tartışılmasına aracılık etmektedir. Dünyada yaşanan ekonomik, politik, ekolojik ve benzeri krizlerin mimarlık mesleğine ve eğitimine yansımaları nelerdir? Eğitimde yaşanan krizler nelerdir? Eğitim pedagojileri öğrencilerin yaşadıkları krizleri aşmalarına ne kadar yardımcı olabilmektedir? Krizde üretim yapmak mümkün müdür? Bilginin erişiminin ve paylaşımının arttığı günümüzde etik meseleler bir krize dönüşmekte midir? Türkiye özelinde yeni açılan üniversiteler ve yetersiz akademisyen ilişkisi nasıl bir krizi tetiklemektedir? Mimarlık eğitiminde dikte edilen standartlar ile aynılaşma bir tür krize mi işaret etmektedir? Ekonomik krizle yeni mezun mimarlar nasıl baş edebilirler? Kriz ortamında alternatif mimarlık pratikleri mümkün müdür? 47. MOBBİG toplantısı bu ve benzeri soruları eş zamanlı yuvarlak masa toplantılarında, mimarlık eğitiminin tüm bileşenleriyle birlikte yatay bir organizasyonla tartışmayı hedefliyor.

Kriz // Dünya, Kriz // Eğitim, Kriz // Üretim, Kriz // Ekonomi, Kriz // Standartlar, Kriz // Akademisyenlik ve Kriz // Öğrenci Olmak masalarında tartışmak, bu konuları sorgulamak ve yeni olası kararlar almak üzere bu konuya ilgi duyan akademisyenler ve öğrenciler, 2-3 Kasım 2018 tarihleri arasında MEF Üniversitesi’nde yapılacak olan 47. MOBBİG toplantısına davet ediliyor.

  • Kriz // Dünya: Gezegende hissedilen krizlerde mimarlık eğitimi ve pratiklerinin rolünü tartışıyoruz. Nuh’un gemisinin neresindeyiz?
  • Kriz // Eğitim: Mimarlık bilgisine kimler nasıl erişecek? Mimarlık eğitimi, sahadan ve idari perspektiften sorgulanıyor
  • Kriz // Üretim: Bilgi ve becerileri “yaparak” geliştirebilir miyiz? Popüler terim “Üretim” mimarlık eğitiminde nasıl gerçekleşiyor? Ellerimizi ne kadar kirletebiliriz?
  • Kriz // Ekonomi: Verdiğimiz eğitimin belirli bir maliyeti var. Bunun karşılığında ekonomik düzen tüm mezunlara şans vermeyebiliyor. Mimarlık ve eğitimini kim finanse edecek?
  • Kriz // Standartlar: Kaliteleri standartlaştırmak için neler yapıyoruz? Karakter özelliklerimizi nasıl koruyacağız? Akreditasyon faaliyetleri için tartışma ve yansıtma ortamı.
  • Kriz // Akademisyenlik: Değerlere karşı sorumluluk, artan sayılar, yükümlülükler ve imkanlar: Mesleğimizin üst başlığını güncel koşullarda tartışmak istiyoruz.
  • Kriz // Öğrenci Olmak: Oyunun ana karakterlerini kendi perspektiflerini yansıtmaları için davet ediyoruz.

 

Açık Çağrı Başvuruları İçin Son Tarih: 19 Ekim 2018

Kriz temalı açık çağrıya, mimarlık eğitimi içerisinde yer alan bütün akademisyenler, mimarlık bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilir. MOBBİG 47 toplantısına belirlenen tema doğrultusunda yuvarlak masa çalışmalarına ve çalışmaların sunulacağı panellere katılmak için katılım formunun 19 Ekim 2018 gün sonuna kadar doldurulması beklenmektedir.

Etiketler

Bir cevap yazın