MOBBİG 34: 34. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu Toplantısı

34. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu toplantısı bu yıl Trabzon'da KTÜ Mimarlık Bölümünde Prof.Dr. Ali Asasoğlu başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu, mimarlık eğitimi sorunları, mesleğin durumu, üniversiter eğitimin gelişimi üzerine ortak bir biçimde düşünme isteğinden doğmuş ve bu bağlamda giderek artan bir katılımla bugüne dek sürekliliğini korumuştur.

İlki 15 Mart 1996 tarihinde İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen buluşma, kolektif arayış ve ortak çabalar yaratma konusundaki girişimlerin geliştirildiği, 10 Mayıs 1996 tarihinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki ikinci toplantının ise, kuruluşun, niyetlerin ve güç birliği isteklerinin açıklık kazandığı bir toplantı olarak anımsanmaktadır. 8-9 Kasım 1996 Magosa Doğu Akdeniz Üniversitesi toplantısı, Kıbrıs’taki Mimarlık Bölümlerinin baştan beri gözlenen katılımcılığını ve bütünleşme isteğini göstermiştir. Son toplantı ise 6-7 Ekim 2011 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda alınan kararla 34. MOBBİG toplantısının Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde yapılması kararlaştırılmıştır.

MOBBİG toplantıları genel olarak mimarlık eğitiminin niteliğini artırmaya yönelik olarak, öğrenci seçme sistemi, eğitimin süresi, eşkredilendirme ve yatay geçiş, lisansüstü eğitimi gibi konulara odaklanmaktadır.

Bu yıl 34.sü gerçekleştirilecek olan MOBBİG toplantısı kapsamında, açılış konuşmalarının ardından, bir önceki toplantının sonuç bildirgesi okunacak, daha sonra birinci günde sırasıyla; MOBBİG Tarihçesi, Bologna Süreci’yle Mesleki Yeterlilikler Direktifi Arasındaki Bağlantısızlık ve Mimarlık Eğitimi Açısından Çözüm Arayışları, Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyoları Üzerine Bir İnceleme, Bologna Süreci ve 6111 Sayılı Yasanın Yan Dal ve Çift Anadal Yönetmeliklerine Etkisi, Mimarlık Eğitiminde Staj, Mimari Tasarım Stüdyosunda Disiplinlerarası Yaklaşımlar başlıklı konular tartışılacaktır. İkinci günde ise; Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri, Mimarlık Eğitiminde Kalite için Kurumsal Yapılar Sistemi başlıklı konular tartışılacak ve MOSAV ve EAAE Veri Girişi konulu bir Workshop düzenlenecektir. MİAK Üyeliği Seçimi sonrasında değerlendirme ve sonuç bildirgesi hazırlanacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın