Mimarlıkta TEKTONİK STÜDYO Çalışmaları

Sercan Özgencil Yıldırım ve Zulal Nurdan Korur'un yürütücülüğünü yaptığı Mimarlık Stüdyo 1, 2015-2016 Güz dönemi, çalışmaları, 10 - 26 Şubat 2016 tarihleri arasında Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü fuayesinde sergilenecek.

Yeryüzü, jeolojik yapı, form ve çekim kuvveti -yerçekimi- olarak tasarımın temel problematiğini oluşturur. Bu oluşum mimarlıkta “tektonik” kavramında vücut bulur.

Yeryüzü katmanlı yapısıyla yatay olana referans verirken aynı zamanda gücünü düşeylik üzerinden var eder. Çelişkili gibi görünen bu durum, gerçek sorunlar üzerine inşa edilme olanaklarının keşfini sağlar; atölye ortamında varyasyonlar üretilir; soyut düzlemde idealize edilen mutlak form anlayışı red edilerek dış faktörlerin etkisinde bir biçimlenme ilkeleri keşfedilir.

Etiketler

Bir yanıt yazın