Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu

Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu 24-26 Kasım 2011 tarihlerinde İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleşiyor.

Yapıların tasarımı sürecinde mimar ve inşaat mühendisinin ortak paydası Taşıyıcı Sistemler’dir. Taşıyıcı sistemler, mimarlığın ana bileşenlerinden biri olmakla beraber inşaat mühendisi için yaşamsal öneme sahiptir. Bu bağlamda, taşıma probleminin rasyonel çözümü, başta mimar ve inşaat mühendisi olmak üzere ilgili diğer uzmanların projenin başından itibaren bir takım çalışması içinde olmasını gerektirmektedir. Bu da mimar ve mühendise profesyonel hayatlarında birbirlerini anlayabilecekleri ortak bir dil geliştirebilme becerisinin kazandırılmasıyla olanaklı kılınabilir.

Ülkemizin aktif deprem kuşağında yer alması, mimari tasarım sürecinde başlayan taşıyıcı sistem seçimi ve düzenlemesinin yapıların deprem dayanımı açısından oldukça önemlidir.

Bu nedenlerin ışığında, üç ana başlık altında toplanan Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu’nda mimarlık eğitiminde taşıyıcı sistemler, mimari tasarımda taşıyıcı sistem seçimi ve düzenlenmesi ve uygulamada, mimar-inşaat mühendisi etkileşimi konuları ele alınarak tartışılacaktır.

Sempozyum Temaları

Mimarlık Eğitiminde Taşıyıcı Sistemler
Mimarlık eğitiminde taşıyıcı sistemlerin kuramsal boyutu, taşıyıcı sistem ve mimari tasarımın stüdyo ortamında bütünleştirilmesi ve bu bağlamda enformasyon sistemlerinden yararlanma, taşıyıcı sistem derslerinin kurgusu konuları ele alınacaktır.

Mimari Tasarımda Taşıyıcı Sistem Seçimi ve Düzenlemesi
Mimari tasarımda taşıyıcı sistem seçimi ve düzenlenmesi bağlamında, taşıyıcı sistemde malzeme seçimi, büyük açıklıklı yapılar, yüksek yapılar, taşıyıcı sistemlerde yenilikçi yaklaşımlar, deprem mimarlığı ve sürdürülebilirlik konuları ele alınacaktır.

Uygulama
Uygulama bağlamında proje üretim sürecinde mimar-inşaat mühendisi etkileşimi, Yapı Denetim uygulamaları, mevzuat – yönetmelikler ve uygulama örnekleri ele alınacaktır.

Çağrılı Konuşmacılar
Doğan Hasol

Hanif Kara

Zihni Tekin

Maria Voyatzaki

Program

24 Kasım 2011 Perşembe

09:30-10:00 Kayıt

10:00-10:30 Açılış

10:30-11:30 Binding Cultures of Engineering
Davetli Konuşmacı: Hanif Kara

11:30-12:00 Ara

12:00-13:00 From structural systems to systemic structures:

An overview on the architects’ pedagogy of structures

Davetli Konoşmacı: Maria Voyatzaki

13:00-14:00 Öğle Yemeği

1. Oturum: Mimarlık Eğitiminde Taşıyıcı Sistemler
Oturum Başkanı: Mehmet Şener Küçükdoğu

14:00-14:15 Mimarlık Eğitiminde Taşıyıcı Sistem Derslerinin Önemi C. A. İpekçi, N. Coşgun

14:15-14:30 Mimarlık Öğrencilerine Yapı Davranışının Anlatılmasında Disiplinlerarası Çalışma Yaklaşımı
D. Güney

14:30-14:45 Taşıyıcı Sistem Bilgisinin Mimarlık Eğitimindeki Yeri
E. Bostancıoğlu, E. Kasapoğlu, G. Ö. Alptekin

14:45-15:00 Taşıyıcı Sistem Derslerinin Öğrenci Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
G. Y. Arslan

15:00-15:15 Mimarlıkta Betonarmenin Teknolojik ve Tektonik Belirleyiciliği
İ. Tekin

15:15-15:30 Sorular

15:30-16:00 Ara

2. Oturum: Mimari Tasarımında Taşıyıcı Sistem Seçimi ve Düzenlenmesi
Oturum Başkanı: Rıfat Çelebi

16:00-16:15 Eğitimin Taşıyıcı Sistem Tasarımı ve Yapımının Yönetilmesindeki Yeri ve Önemi
D. Güney, V. Akan

16:15-16:30 Yapılarda Tünel Kalıp Kullanımı
Z. Y. Harmankaya

16:30-16:45 Çelik Yapı Tasarımı
G. Arun

16:45-17:00 Yüksek Yapıların Tasarımında Yenilikçi Yaklaşımlar
E. Coşkun, G. Arık

17:00-17:15 Deprem Dayanımında Yeni İnşa Teknolojilerinin Önemi
K. Kaptan, R. Alkan

17:15-17:30 Bitkilendirilmiş Çatı Sisteminin Betonarme Binaların Deprem Yükleri Altındaki Davranışına Etkisi
B. Akgül, O. C. Çelik, N. Türkeri, M. C. Altun, C. Göçer

17:30-17:45 SORULAR

17:45-19:00 KOKTEYL

25 Kasım 2011 Cuma

3. Oturum: Mimari Tasarımda Taşıyıcı Sistem Seçimi ve Düzenlemesi
Oturum Başkanı: Yusuf Hatay ÖNEN

09:30-09:45 Mimari Tasarımın Deprem Dayanımına Etkisi
K. Kaptan, M. A. Yılmaz

09:45-10:00 “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 2007(DBYYHY)”nin Mimari Olarak Ele Alınması
Z.Y. Harmankaya

10:00-10:15 Yüksek Yapıların Taşıyıcı Sistemlerinde ve Yangına Karşı Korunumunda Malzemenin Etkisi
E. Yüksel, C. A. İpekçi

10:15-10:30 Yapıların Strüktürel Sisteminde Malzeme Seçiminin Sürdürülebilir Tasarım Bağlamında Değerlendirilmesi
M. Güleryüz, N. Dostoğlu

10:30-10:45 Endüstriyel Ahşap Malzeme; Büyük Açıklıklı Yapılarda Kullanımı
N. Öztank

10:45-11:00 Yalın ve Lifli Polimer Sargılı Duvarların Modellenmesi
O. Jafarov, H. O. Köksal

11:00-11:15 Mekanizma Sentezi Yöntemleri ile Kinetik Strüktür Tasarımı
Y. Akgün

11:15-11:30 Sorular

11:30-12:00 Ara

12:00-13:00 Mimarlık ve Strüktür

Davetli Konuşmacı: Doğan Hasol

13:00-14:00 Öğle Yemeği

4. Oturum: Uygulama
Oturum Başkanı: Kaya Özgen

14:00-15:00 Mimari Tasarım ile Mühendislik Tasarımları Arasındaki İlişki

Davetli Konuşmacı: Zihni Tekin

15:00-15:30 Ara

15:30-15:45 Geleneksel Ahşap Yapılarda Taşıyıcı Sistem Tasarımının Bursa Cumalıkızık Köyünde Bulunan Yapılar Üzerinde İncelenmesi
M.B. Bağbancı

15:45-16:00 Tarihi Dokuda Taşıyıcı Sistem Seçimi ve Düzenlenmesi: Kontrast Kurma Aracı Olarak Yenilikçi Yaklaşımlar
Efes Yamaç Ev 2 Koruma Çatısı Örneği
N. K. Kaya

16:00-16:15 Cumhuriyet Köy Saman Evi – Türkiyenin İlk Yığma Saman Yapısı
N. Ö. Saatçioğlu

16:15-16:30 Az Katlı Konutlar İçin Endüstrileşmiş Yapım Sistemi Seçimi
S. G. Yıldırım

16:30-16:45 Pnömatik Strüktürlerin Afet Sonrası Geçici Yapı Üretiminde Uygulanabilirliği
E.Yüksel, N.Coşgun

16:45-17:00 Köprüler ve Türkiye’de Köprü Tasarımı Üzerine bir Değerlendirme
S. Ü. Dikmen, E. Kasapoğlu

17:00-17:15 Sorular

26 Kasım 2011 Cumartesi

Teknik Gezi

09:30 İKÜ Ataköy Kampüsü – Hareket

10:00-12:00 Beşiktaş Denizcilik Müzesi Şantiyesi

12:00-13:00 Serbest Zaman

13:00 Beşiktaştan vapur iskelesinden hareket

14:00-16:30 Zorlu Center Şantiyesi

Yetkili mimar ve mühendisler tarafından verilecek seminer ve şantiye gezisi

16:30 Zincirlikuyu’dan hareket

17:00 İKÜ Ataköy Kampüsü’ne varış

Etiketler

Bir yanıt yazın