Mimarlıkta Sayısal Tasarım 2012 Ulusal Sempozyumu

Sempozyum, 16 - 17 Mayıs 2012 tarihleri arasında Bursa'da gerçekleşiyor.

BİLDİRİ KONULARI
Sanal tasarım yaklaşımları

Üretken tasarım yöntemleri

Tasarım için araç geliştirme

Sayısal üretim teknikleri

Mimarlıkta sayısal tasarım eğitimi

Sayısal ortamda simülasyon, modelleme ve değerlendirme

Mimarlık ve mühendislikte sayısal uygulamalar

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özeti Teslim Tarihi : 30 Mart 2012

Bildiri Kabul Tarihi: 9 Nisan 2012

Tam Metin Teslim Tarihi: 7 Mayıs 2012

Sempozyum Tarihi: 18 Mayıs 2012

Çalıştay Kayıt Tarihi: 24 Nisan 2012

Çalıştay Tarihi: 16-17 Mayıs 2012

Sergi Tarihi: 18 Mayıs 2012

BİLDİRİ FORMATI
Genişletilmiş Bildiri Özet Formatı:

Kelime Sayısı: 800-1000 arasında

Dosya formati: MS Word 2003

Dosya İsmi: isminbasharfi_soyad.doc

Bildiri Başlığı: Times 16 punto, sayfaya ortalanmış

Yazar İsimleri: Times 11 punto:

İsim Soyad*, İsim Soyad, İsim Soyad(Yazar sayısı kadar)

*Bağlı Olduğu Kurum, Enstitü/Fakülte

iletişim adresi ve/veya e-mail adresi

Anahtar Kelimeler: Times 12 punto, bold, virgül ile ayrılmış

Gövde: Times 11 punto, 1 satır aralıklı

Birincil Başlık 1 biçiminde numaralandırılır, Times 14 punto, bold

İkincil Başlık 1.1 biçiminde numaralandırılır, Times 11 punto, bold

Örnek Referans (Kitap): Times 9 punto

Smythe, J. S. (ed.): 1990, Applications of Artificial Intelligence to Communication, CMP and Springer-Verlag, Berlin.

Örnek Referans (Kitap’tan bir Bölüm): Time 9 punto

Bernus, J. S. and Chase, M. A.: 1990, Decision Making in a Networked Environment, in H. Eschenauer, J. Koski and A. Osyczka (eds), Technology and Communication, Springer-Verlag, Berlin, pp. 376–396.

Örnek Referans (Dergide Yayınlanmış bir Makale): Time 9 punto

Minsk, M. L.: 1990, “Process models for cultural integration,” Journal of Culture, 11(4), pp. 49–58

BİLDİRİ FORMATI
Bildiri özeti ile aynı formatta olacaktır.

Kelime Sayısı: 4000 kelime

DÜZENLEME KOMİTESİ
Prof.Dr. Nilüfer Akıncıtürk
Doç.Dr. Özgür Ediz
Arş.Gör. Gözde Kırlı

İLETİŞİM
Doç. Dr. Özgür Ediz
Arş. Gör. Gözde Kırlı

tel: 0533 631 42 55
e-posta: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın